DNVs arbeid er ikke fullført og noen konklusjon er ikke trukket.

– Yme-plattformen er ikke «friskmeldt» av DNV, slik Teknisk Ukeblad skriver i en artikkel publisert 5. oktober, skriver DNV i en pressemelding.??

Etter at Yme-plattformen ble evakuert i juli, har DNV gjennomført teoretiske beregninger for plattformens styrke. Beregningene er fortløpende formidlet til SBM som underlagsmateriale og grunnlag for nødvendige reparasjoner. Dette arbeidet pågår fortsatt.

– DNVs arbeid er ikke fullført og noen konklusjon er ikke trukket. Det medfører derfor ikke riktighet at DNV «har friskmeldt» Yme, står det i meldingen.

DNV støtter den planlagte fremdriftsplanen som er utarbeidet i samarbeid med SBM som utbygger og Talisman som operatør.

– Først når tekniske analyser og også inspeksjoner av kritiske konstruksjonsdetaljer og den omtalte groutingen (betongen som benyttes ved innfestingen av plattfombeina til fundamenteringen på havbunnen) er ferdigstilt, vil DNV trekke nødvendige konklusjoner om plattformen møter gjeldende sikkerhetskriterier og klassesertifikat kan utstedes, skriver DNV.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR