Dette røret åpner for mer leting og nye utbygginger i Norskehavet
Frode Rabbevåg
21. desember 2018
Foto: Frode Rabbevåg
Dette røret åpner for mer leting og nye utbygginger i Norskehavet
Frode Rabbevåg
21. desember 2018

Administrerende direktør Frode Leversund i Gassco tror på mange feltutbygginger og økt aktivitet i den nye gassregionen i Norskehavet langs gassrørledningen Polarled. Selskapet er operatør for den nye gassrørledningen og prosessanlegget på Nyhamna på Gossen og ser store muligheter med ny og tilgjengelig eksportkapasitet.

– Ansvaret for å utvikle funnene som er gjort langs traseen ligger på de enkelte lisenshavere, men vi ser at dette nå blir et område med stor aktivitet som er attraktivt fordi der er eksportmuligheter. Vi følger leteaktiviteten i området tett, og er spente på hva som kommer de neste ti til 20 årene.

Mye energi

– Aasta Hansteen er et stort felt som på platå vil produsere rundt åtte milliarder standard kubikkmeter i året. Dette er nesten samme energimengde som den samlede norske vannkraftproduksjonen, så her skapes det store verdier for samfunnet, påpeker Leversund.

Selv etter at Dvalin og Snefrid Nord er koblet opp til gassledningen i henholdsvis 2019 og 2020 er det en restkapasitet på rundt åtte milliarder standard kubikkmeter i døgnet i røret til Nyhamna. 

Frode Leversund var en av mange som deltok på den offisielle åpningen av Nyhamna som gassknutepunkt torsdag. Strømmen av gass fra Aasta Hansteen startet søndag 16. desember. Først kommer gass som er brukt til trykktesting av plattform og rørledning, og fra julaften 24. desember skal ferdigbehandlet gass fra selve reservoaret ankomme Nyhamna, blandes med gassen fra Ormen Lange og sendes gjennom eksportrøret til Easington i England.

Stor etterspørsel

– Gassen fra Aasta Hansteen tilsvarer den mengden gass Polen ønsker å kjøpe fra Norge fremover. Etterspørselen etter norsk gass er god, og med de funnene som er gjort og ligger på vent og nye felt som etter hvert kommer tror jeg på mange utbygginger og økt eksport av gass fra dette området i Norskehavet, sier Frode Leversund i Gassco.

– For oljebyen Kristiansund blir den nye gassregionen som nå åpner seg rundt gassrørledningen Polarled fra Aasta Hansteen feltet i nord til Nyhamna i Aukra i sør svært viktig. Det kommer til å bli bygd ut mange nye felt rundt denne traseen de kommende årene, mener oljekonsulent Helge Hegerberg i Kristiansund kommune.

– Det andre gassrøret fra Haltenbanken, Åsgard transport, er fullt utnyttet fram til 2026 og flere feltutbygginger har stått på vent på grunn av dette. 480 kilometer lange Polarled fra Aasta Hansteen til Nyhamna har mye ledig kapasitet og kan frakte gass til eksportmarkedene fra en rekke nye felt som kan kobles til, påpeker Hegerberg.

Mange felt på vent

Satellitten Snefrid Nord og Dvalin er besluttet koblet til Polarled i henholdsvis 2019 og 2020. 

Men i denne gassregionen finnes det nærmere 30 små og mellomstore funn som kan bygges ut nå som eksportkapasiteten er på plass.

– Gass fra funn som eksempelvis Linnorm og Onyx tror jeg blir koblet opp til Polarled, og det samme med Iris/Hades som ble funnet av OMV i vår. Det foregår også en stor leteaktivitet i området, og for et selskap som Equinor var gassfunn i dette området et problem som de ikke fikk levert til kundene. Nå leter de aktivt etter mer gass her, sier Helge Hegerberg.