Fant masse feil på Maersk-riggen som skal til Valhall
Glenn Stangeland
12. november 2018
Foto: Maersk Drilling
Fant masse feil på Maersk-riggen som skal til Valhall
Glenn Stangeland
12. november 2018

Ptil har ført tilsyn innen fagområdene elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring, logistikk og beredskap på Maersk Reacher, som har ligget i opplag over en lengre periode og har fått kontrakt med Aker BP for å fungere som flotell på Valhall.

I kontrakten med Aker BP er det også opsjoner for å gjøre pluggeaktiviteter med innretningen.

Det ble identifisert 13 avvik knyttet til:

 • Anlegg for avbruddsfri strømforsyning
 • Elektriske installasjoner
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Belysning i nødhospital
 • Brannslokkesystem i maskinrom og andre rom med høy brannrisiko
 • Ventilasjon og overtrykk i boligkvarteret
 • Vedlikeholdsstyring
 • Preservering
 • Vedlikeholdssystemet
 • Styringssystem logistikk
 • Beredskap
 • Analyser
 • Låsbare lugardører

Det ble identifisert sju forbedringspunkter knyttet til:

 • Ventilasjon batteribank
 • Ytelsesstandarder
 • Alarmsystemet og funksjoner i CCR og ECR
 • Lokale prosedyrer løfteoperasjoner
 • System for å sikre klargjøring av brannstasjoner
 • Avlesning av trykk i luftflasker i livbåtene
 • Evakuering fra heis

Maersk Drilling har fått frist til 7. november 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Du kan lese hele rapporten her!