Fikk oljekrisen i fanget, men nå jakter Ace Oil Tools globalt gigantmarked
Glenn Stangeland
18. januar 2018
Fra 1. januar tok Espen Sørbø (til venstre), med fortid fra blant annet TCO og Halliburton, over som daglig leder av Ace Oil Tools. Her sammen med gründer Lasse Hetland.
Fikk oljekrisen i fanget, men nå jakter Ace Oil Tools globalt gigantmarked
Glenn Stangeland
18. januar 2018

I 2012 startet Ken Erik Steine, Lasse Hetland og Morten Klausen Ace Oil Tools.

Intensjonen var klar; å utvikle en enkel og effektiv låsemekanisme for å holde sentraliseren på plass ved sementering av rør i brønnen.

Produktet var raskt på plass, og selskapet fikk en flying start.

– Det var et stort oljeselskap på norsk sokkel som utfordret oss og ønsket at vi skulle løse denne problemstillingen, og allerede første måneden i drift fikk vi en kontrakt med dem verdt én million dollar, sier medeier og salgsdirektør Lasse Hetland.

Staten inn som investor
Men den gode starten hjalp lite da oljeprisfallet og innsparinger rammet industrien i 2013-2014.

– Produktet vårt er lagervare for de fleste operatørene og oljeserviceselskapene. Da bremsene kom på, strupet selskapene innkjøp og valgte heller å tære på lagerbeholdningen. Som ny aktør i markedet, rammet det oss hardt.

De tre gründerne hadde en ambisjon om å klare seg uten eksterne investorer, men det viste seg å bli vanskelig.

I 2014 hentet Ace Oil Tools derfor inn frisk kapital fra statens eget investeringsselskap, Investinor, og private Proventure. Begge investeringsselskapene er nå tungt inne på eiersiden sammen med gründerne.

– Disse pengene, samt støtte fra Innovasjon Norge, har gitt oss anledning til å bygge organisasjonen og utvikle nye produkter basert på samme teknologi. Det betyr at vi nå er rigget for full fart, sier Hetland.

Lav pris, stort volum
Ace Oil Tools nådde en omsetning på 17 millioner kroner i 2017. Målet er en dobling allerede i år. De største kundene er Halliburton og Resman, men flere store operatører står også på kundelisten.

Selskapet gikk også internasjonalt fra første dag.

– Målet vårt har alltid vært å lage et volumprodukt. Lav pris, stort kvantum. Vi har allerede levert til rundt 20 land og produktet er i bruk på alle kontinenter. Det viser at vi er konkurransedyktige og aksept for vår teknologi. Nå handler det om å selge til flere prosjekter hos etablerte kunder og samtidig holde kostnadene lavest mulig. Så enkelt, sier Hetland.

– Hvor stort er det markedet dere skal konkurrere om?
– På topp var det et marked på 250 millioner dollar på verdensbasis. Dette har naturlig nok krympet de siste årene, men uansett er det store muligheter som ligger og venter på oss.