IKM og Archer har investert 400 mill. i dette selskapet
Glenn Stangeland
28. mars 2018
IKM og Archer har investert 400 mill. i dette selskapet
Glenn Stangeland
28. mars 2018

Ståle Kyllingstads IKM og børsnoterte Archer har brukt hundrevis av millioner på å utvikle ny brønnintervensjonsteknologi i C6 Technologies, et selskap der de to eier halvparten hver.

Nå har C6 Technologies testet ut ComTrac-teknologien i brønner i Nordsjøen, og daglig leder Hans Kristian Hegland er klar til å starte tilbakebetalingen til eierne.

– Vi har visjonære og kapitalsterke eiere som ser et stort potensial i teknologien. Selv i de dårlige tidene vi nå har vært gjennom, har vi fått rammene vi trenger for å fullføre utviklingen. Det er ganske unikt i dagens marked, sier han.

– Nå er vi i en fase der produktet skal ut i markedet og tilbakebetalingen til eierne skal starte. Målet er å bli verdensledende på intervensjon i ekstremt lange brønner i løpet av de neste fem årene.

– En gamechanger
C6 Technologies ble startet i 2010 og hensikten var å videreutvikle teknologi som lå i det oppkjøpte Viking Intervention Technology. Totalt har Archer og IKM brukt rundt 400 millioner kroner på utviklingen av ComTrac og andre nye teknologier som snart kommer i markedet. Prosjektet har også fått støtte fra Skattefunn og Petromaks.

ComTrac er et alternativ til tradisjonell bruk av wireline og kveilerør innen brønnintervensjon. Selskapet har utviklet en stiv karbonstang med lav egenvekt som skyves inn i brønnen. Denne har elektriske ledere og kan utføre stort sett alle de samme oppgavene som de andre intervensjonsmetodene, som for eksempel logging og mekanisk intervensjon. Unntaket er pumping av væske ned i brønnen.

– Karbon er et lett materiale, noe som gjør at stanga kan skyves dypt ned i brønnen før vekt og trekkraft blir en begrensning. Materialet er også så glatt at man slipper å bruke grease. Summen av dette gjør at vi sikter mot å utføre intervensjon i verdens lengste horisontale brønner, altså brønner på opptil 15 kilometer og da i kombinasjon med brønntraktor, sier Hegland.

– Wireline har man drevet med i 100 år, og coil tubing kom like etter krigen. Så vi anser dette som en potensiell gamechanger innen brønnintervensjon.

Styret er tett på
Selskapet har i dag 17 ansatte, og benytter seg også av kompetanse og fasiliteter hos IKM og Archer. Samt utvalgte nisjeleverandører.

– For oss handler det ikke om antallet medarbeidere, men om å finne folkene som har den rette kompetansen til å ta selskapet et steg videre, sier Hegland.

Og eierne i selskapet er «hands on».

– Ståle Kyllingstad og flere ledere i IKM-systemet sitter i styret. Det samme gjør toppledelsen i Archer. Det er ingen tvil om at dette er et svært viktig prosjekt for eierne våre.

– Hvilket mål har eierne for selskapet?
– Første mål er å fullføre og kommersialisere teknologien. Så skal den tas ut i markedet på en mest mulig effektiv måte. Hva det innebærer, er for tidlig å si, men i utgangspunktet er det Archer som tar ComTrac ut i verden. C6 Technologies står bare for utviklingen. Vi skal ikke være et serviceselskap.

Oilphase og Red Spider
De siste årene har mange fra oljebransjen tatt steget over i fornybar energi. En av nøkkelmedarbeiderne i C6 Technologies har kommet motsatt vei. Engineering manager Dan Lindvang kom nemlig fra dansk vindmølleindustri og bidrar i C6 Technologies med spisskompetanse innen komposittmaterialer.

– Det er flott at industriene kan være med og utvikle hverandre, sier Lindvang.

Hegland selv har bakgrunn fra blant annet Schlumberger og ELF og har siden 1997 jobbet med teknologiutvikling. Han har blant annet vært med på oppbyggingen av Oilphase og Red Spider, som nå er del av henholdsvis Schlumberger og Halliburton.

Nå ønsker den erfarne teknologen å bygge enda et industrieventyr. 

 – Det ser bra ut. Ingen tvil om det, sier han og smiler.