– Med den nye avtalen, håper vi å femdoble omsetningen i løpet av tre år
Glenn Stangeland
9. februar 2018
Foto: Sensorlink
– Med den nye avtalen, håper vi å femdoble omsetningen i løpet av tre år
Glenn Stangeland
9. februar 2018

Trondheim-selskapet Sensorlink har inngått en ny distribusjonsavtale som gir store muligheter for internasjonal vekst. 

Det er det amerikanske konsernet Cosasco, som er til stede i alle gassregioner i hele verden, som skal tilby Sensorlink sin teknologi til sine kunder.

– Vi er et relativt lite selskap. Hvis vi skal vokse internasjonalt, er vi avhengige av gode samarbeidspartnere. Ambisjonen for avtalen med Cosasco er å femdoble omsetningen for topside og landanlegg i løpet av de tre neste årene, sier markedssjef Jan-Tore Ervik til petro.no.

Måler veggtykkelse i rør
Sensorlink har utviklet utstyr for å måle veggtykkelse i rør ved bruk av ultralyd. På denne måten kan kunden finne ut om røret er utsatt for korrosjon eller erosjon innvendig. 

 – Den typiske historien er at kunden har identifisert et punkt på en rørledning som er spesielt utsatt for korrosjon eller erosjon. Så kommer vi inn for å måle veggtykkelsen på dette punktet. Målerne kan bli fast montert på samme lokasjon eller de kan stå i en avgrenset periode. Det kommer an på hva kunden vil, sier Ervik. 

Sensorlink har, som flere andre teknologiselskaper i Trondheim, sitt utspring i NTNU- og Sintef-miljøet. Selskapet ble etablert i 1997 og har i løpet av sine 20 år bygget seg opp til å bli en solid og lønnsom leverandør til olje- og gassindustrien.  

Selskapet eies av Axess og lokale investorer samt at de ansatte og gründerne eier en tredjedel. 

Beholder subsea for seg selv
Per i dag har de cirka 250 instrumenter med totalt rundt 5-6000 sensorer plassert på topside, land- og subseaanlegg over hele verden. 

Avtalen med Cosasco gjelder for måleutstyr til topside og landanlegg. Subsea beholder Sensorlink for seg selv. 

Innen subsea signerte selskapet i fjor avtaler for 12-15 millioner kroner, og Sensorlink ser for seg et ytterligere løft også innen dette segmentet.

– Subsea er ofte tyngre prosjekter som krever engineering. Vårt måleutstyr til topside og landanlegg er i større grad hyllevare. Derfor ser vi det som fornuftig at vi beholder subsea eksklusivt selv, sier Ervik.