Slik vil Eldor bruke kunstig intelligens til å styre oljeproduksjonen
Glenn Stangeland
8. januar 2018
Foto: Glenn Stangeland
Slik vil Eldor bruke kunstig intelligens til å styre oljeproduksjonen
Glenn Stangeland
8. januar 2018

Stavanger-selskapet Eldor deltar nå i et internasjonalt utviklingsprosjekt der målet er å bruke kunstig intelligens for å styre produksjonen av olje og gass mer effektivt.

– Vi ser at operatørens hverdag blir mer og mer komplisert. Det blir stadig flere systemer og mer data å forholde seg til. Det gjør det vanskeligere å manøvrere og ta de rette beslutningene, spesielt ved unormale hendelser, sier administrerende direktør Bjarne André Asheim i Eldor Technology.

Oversikt i mengden av data
Med stort fokus på digitalisering av industrien, vil datamengdene bare bli større og større. Behovet for å sortere og skaffe rask oversikt slik at rette beslutninger kan tas øker tilsvarende.

– Man kan bare tenke seg et internett uten søkemotorer. Problemet er ikke mengden informasjon eller kvaliteten på informasjonen, men å ta rett beslutning basert på rett data og bruke dette riktig. Slik er det også i industrien, sier Asheim.

Overvåke, forklare, gi råd
Selskapet har derfor utviklet AlarmTracker, som ved hjelp av en modell bruker data, kunnskap om prosessene i oljeutvinning og fysikkens lover til automatisk å oppdage enhver unormal situasjon, fremheve årsaken til situasjonen, forutse fremtidige konsekvenser og anvise hvilke grep som bør tas for å utbedre feilen.

– I dag overvåker operatøren prosessene ved hjelp av verdier og data, men når det oppstår et avvik, så ser man bare symptomet, ikke den bakenforliggende årsaken. Med det nye systemet, vil vi få en mye mer effektiv overvåkning og styring av produksjonen, sier Asheim.

– Vil systemet også ta de endelige avgjørelsene?
– Det er kanskje en mulighet, men foreløpig er det utviklet som et verktøy som skal hjelpe operatøren til å ta de rette beslutningene. 

Vann på dansk sokkel
Eldor er nå del av et forskningssamarbeid med Aalborg Universitet, Senter for Olje og Gass – DTU, Maersk Oil og ConocoPhillips UK.

I dette konkrete prosjektet er målet å håndtere vannbehandlingssystemer i olje- og gassproduksjonen, som er et betydelig problem på dansk sokkel. Men dette er bare ett mulig bruksområde for teknologien. Prosjektet er også støttet av Forskningsrådet gjennom Demo2000-programmet og Skattefunn.

– I prinsippet kan teknologien overvåke alle deler av et prosessanlegg. Målet er å utvikle AlarmTracker for og med oljeindustrien i Nordsjøen for deretter å ta systemet i bruk i andre deler av verden og i andre industrier, sier Asheim.

Mennesket og maskin
Modelleringen som brukes i systemet er utviklet av professor Morten Lind ved DTU Elektro og hans bakgrunn fra forskning på interaksjonen mellom mennesker og maskiner gjennom de siste 30 år.

– Vi har nå demonstrert at vår ide om å oppnå ytterligere automatiskering ved å bruke en funksjonsmodell, en såkalt MFM-mobell, kombinert med store datamengder og kunstig intelligens både er mulig og vil gi en forbedring av eksisterende overvåkning. Dermed har vi nådd en stor og viktig milepæl, sier Lind.