Denne touchskjermen skal gjøre papirplaner overflødige
Glenn Stangeland
15. juni 2018
Denne touchskjermen skal gjøre papirplaner overflødige
Glenn Stangeland
15. juni 2018

Kybernetiker Øystein Veland og psykolog Gisle Andresen har utviklet et digitalt samhandllingsverktøy som skal sørge for at alle som jobber med komplekse operasjoner ser både helheten og detaljen. Alltid.

– Dårlig planlegging og koordinering av aktiviteter koster bransjen store summer. LivePlan samler all tilgjengelig informasjon på én digital flate. Bedre informasjonsflyt på plattformen gir økt effektivitet og mer skrutid. Så enkelt, men samtidig så vanskelig, sier Veland til petro.no.

– Problemet er at informasjon samles i siloer, og man mister muligheten for å koordinere på tvers av disse siloene. I dag skrives det fortsatt ut masse planer på papir, men disse er i mange tilfeller utdaterte før de er ute av printeren, sier daglig leder Jon Stærkebye i Visavi Technology, som har sitt utspring i forskningsarbeid på NTNU i Trondheim og ved Institutt for Energiteknikk i Halden.

Planleggingsverktøyet LivePlan samler informasjon fra systemer som for eksempel SAP, IFS, Maximo, Workmate, Safran, Primavera, DaWinci og værvarslinger fra StormGeo eller tilsvarende på én stor touchskjerm. Denne plasseres tilgjengelig for alle ombord. Og alle kan og skal bruke systemet aktivt. 

Denne videoen viser hvordan LivePlan kan brukes på en platform.

– Her kan mekanikeren dykke ned i detaljene for sitt prosjekt samtidig som han får oversikt over hvilke andre operasjoner som er planlagt og hvor arbeidet hans potensielt kan komme i konflikt med andre planer på plattformen, sier Stærkebye.

– Det er også mulig å foreslå endringer i planene direkte på skjermen. Disse må i sin tur vurderes og eventuelt godkjennes av leder. Systemet er like enkelt å bruke som en smartphone eller en iPad. For nettopp det at alle kan bruke det og få et eierskap til det, er nøkkelen til å lykkes.

Noe av utfordringen i oppbyggingen av et slikt system er å holde det enkelt samtidig som man gjør det komplekst nok til å favne alle detaljene.

– Og det er der psykologen kommer inn i bildet. Det handler om å skjønne hvordan mennesket forholder seg til teknologien. Det må være enkelt å bruke og fremstille kompleks informasjon på intuitiv måte, ellers har vi bommet i opphoppet, sier Veland.

Selskapet sitt nye verktøy er allerede tatt i bruk på Neptune sin Gjøa-plattform og på Borregaards landanlegg i Sarpsborg. Med Equinor sitt kjøp av Martin Linge, får LivePlan også foten innenfor hos Norges største oljeselskap.

– Martin Linge bygges som fremtidens plattform. Vi har jobbet tett med Total for å implementere LivePlan der, og dette arbeidet fortsetter nå i Equinor, sier Stærkebye.