Vår Energi planlegger ny brønn på Marulk
Glenn Stangeland
19. februar 2019
Foto: Equinor
Vår Energi planlegger ny brønn på Marulk
Glenn Stangeland
19. februar 2019

Vår Energi planlegger å bore en ny produksjonsbrønn på Marulk-feltet i Norskehavet.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Boring av brønnen planlegges fra en ledig slisse på eksisterende bunnramme, og det er ledig kapasitet på vertsinnretningen Norne FPSO, skriver Olje- og energidepartementet i et brev til operatøren.

Dagens produksjonsbrønner på Marulk er i Lysing-formasjonen. Det er i tillegg påvist gass/kondensat i Lange-formasjonen, men disse ressursene ble tidligere vurdert som ulønnsomme å produsere.

PUD ble godkjent i 2010 med vilkår om at det blant annet skulle foretas en ny vurdering av ressursene i Langeformasjonen. Ifølge en rapport levert til myndighetene i 2016, mener operatøren nå at prosjektet er lønnsomt.

Marulk er en subseautbygging, og operatøren vil derfor trenge en rigg for å bore den nye brønnen.

Oljedirektoratet ga nylig samtykke til videreføring av produksjonen på Norne FPSO, fra og med 2022 til mars 2026.