Wellesley har gjort et av årets største funn og ristet liv i Grosbeak
Glenn Stangeland
29. oktober 2018
Wellesley har gjort et av årets største funn og ristet liv i Grosbeak
Glenn Stangeland
29. oktober 2018

Wellesley Petroleum har boret tre brønner i Nordsjøen, med den hensikten å få nytt liv i Grosbeak-funnet i Nordsjøen. 

De to første brønnene i årets kampanje leverte skuffende resultater, med et mindre funn på Kallåsen-prospektet og en tørr brønn på Serin. 

Men den siste brønnen, der Wellesley testet sin undergrunnsmodell for selve Grosbeak-funnet, ble en opptur. 

«Brønn 35/11-21 A påtraff en total oljekolonne på om lag 50 meter i Nessformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 15 meter i sandstein med gode reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. I Fensfjordformasjonen ble det påtruffet en oljekolonne på om lag 8 meter, hvorav effektivt reservoar på 2 meter i sandstein med moderate til gode reservoaregenskaper. Over oljekolonnen var det en meter gasskolonne, men ingen gass/olje-kontakt ble påtruffet. Vestlig forlengelse av funnet i Fensfjordformasjonen ble bekreftet. I tillegg ble en total gasskolonne på om lag 45 meter påtruffet i Sognefjordformasjonen, hvorav effektivt reservoar på 20 meter i sandstein med meget gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet», skriver Oljedirektorat i en pressemelding

Tilbakelevert av tidligere eiere
– Brønnen påviste et sammenhengende reservoar med veldig bra produksjonsegenskaper. Resultatene fra sidesteget bekreftet forutsigbarhet i reservoaret og påviste også olje og gass i grunnere bergarter, sier norgessjef Kari Langvik Østhus i Wellesley Petroleum til Petro.no. 

Grosbeak ble før årets borekampanje anslått å inneholde rundt 35 millioner fat oljeekvivalenter og ble vurdert som ulønnsomt. Lisensen ble derfor levert tilbake til myndighetene av de tidligere eierne, med operatør Wintershall i spissen.

Kari Langvik Østhus (Foto: Wellesley)

Ett av årets største funn
Etter de nye brønnene, er anslaget oppgradert til mellom 50 og 120 millioner fat olje og 7-12 milliarder kubikkmeter gass. Dette omfatter funnene i både Ness- og Fensfjordformasjonene.

Det gjør funnet til et av årets største på norsk sokkel. 

Til sammenlikning er Frosk-funnet til Aker BP beregnet å inneholde mellom 35 og 63 millioner fat oljeekvivalenter, mens OMVs Iris-Hades anslås til mellom 6 og 39 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, i form av gass og kondensat. 

Nær Gjøa og Troll C
Med en beliggenhet rundt 18 kilometer til Gjøa og 36 kilometer til Troll C, er Wellesley nå overbevist om at Grosbeak-funnet vil være lønnsomt å bygge ut.

Samtidig har plan A i forretningsmodellen til selskapet alltid vært å selge unna eventuelle funn for å konsentrere seg om leting. 

– Funnområdet omfattes av tre lisenser, men med våre høye eierandeler og operatørskap, har vi full kontroll på fremdriften i prosjektet. Nå skal vi først gå grundig gjennom alle resultatene fra brønnene. Deretter får vi se hva vi gjør. Salg av hele eller deler av funnet er et alternativ, men vi kan også bytte til oss produksjon. Vi har også muligheten til å modne prosjektet fram mot utbygging selv dersom det viser seg å være mest fornuftig, sier administrerende direktør Chris Elliott i Wellesley Group til  petro.no.

Kjenner funnet fra tidligere
Det er alt annet enn tilfeldig at det er nettopp Wellesley som gjenoppliver Grosbeak. 

Undergrunnsfolkene i selskapet kjenner nemlig funnet bedre enn de fleste. Flere av dem jobbet  i Wintershall, som gjorde funnet tilbake i 2009, og i Revus, der forarbeidet ble gjort.

Grosbeak ligger i det som har fått navnet «kvadrant 35». I tillegg til produserende Gjøa og Vega og utbyggingsprosjektene Nova og Cara, omfatter området også mindre funn som Titan, Afrodite og Aurora. 

– Det er et svært interessant område, med potensial for en samordnet feltutbygging som kan realisere flere av de mindre funnene som finnes der. Samtidig er infrastrukturen velutviklet, noe som gjør at det finnes mange alternativer når man skal velge utbyggingsløsning, sier Elliott.

Annonse

Bli oppdatert!
Operatørkonferansen
Stavanger 14.-15. november
Se program og meld deg på her!