Aker BP fant mer gass i Gekko – vurderer tie-back til Alvheim
Glenn Stangeland
19. oktober 2018
Aker BP fant mer gass i Gekko – vurderer tie-back til Alvheim
Glenn Stangeland
19. oktober 2018

Aker BP har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 25/4-13 S og 25/4-13 A på Gekko-funnet, 5 kilometer øst for Volund.

Før brønnene ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på 4,9 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

«Brønn 25/4-13 S sør på strukturen traff på en 43 meter olje- og gasskolonne i Heimdalformasjonen, hvorav 6,5 meter oljekolonne. Nær hele intervallet består av reservoarsandsteiner med meget god til svært god reservoarkvalitet. Gass/olje-kontakten og olje/vann-kontakten ble påtruffet på henholdsvis 2100 meter og 2106,5 meter totalt vertikal dyp under havnivå.

Brønn 25/4-13 A nord på strukturen traff på en om lag 30 meter olje- og gasskolonne i Heimdalformasjonen, hvorav om lag 6 meter oljekolonne. Om lag 15 meter er netto reservoarsandstein med meget god til svært god reservoarkvalitet. Tykkelsen på oljesonen er noe usikker grunnet variasjoner i reservoarkvalitet.»

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,9 og 2,3 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og 3,8-6,3 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass. Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp mot Alvheim FPSO.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå forlater norsk sokkel.

Annonse

Aker BP kommer. Kommer du?
Operatørkonferansen
Stavanger 14.-15. november
Se program og meld deg på her!