Aker BP går videre med ny Hod-utbygging – blir kopi av Valhall vestflanke
Glenn Stangeland
12. november 2019
Foto: Aker BP
Aker BP går videre med ny Hod-utbygging – blir kopi av Valhall vestflanke
Glenn Stangeland
12. november 2019

Operatør Aker BP og partner Pandion Energy tok 4. november en beslutning om videreføring (DG2) for reutviklingen av Hod-feltet, også kalt Hod Field Development.

Partnerskapet skal etter planen levere inn PUD i løpet av 1. kvartal 2020.

Det viser et dokument petro.no har fått tilgang til.

Ny plattform og fem produksjonsbrønner

«Referansekonseptet for HFD ved DG2 består av 5 produksjonsbrønner med gassløft som forventes å drenere 35 millioner fat med oljeekvivalenter. Brønnene bores fra en normalt ubemannet brønnhodeplattform med 12 brønnslisser som er knyttet tilbake til og fjernstyrt fra Valhall feltsenter», skriver Aker BP i et brev til Olje- og energidepartementet.

All prosessering og eksport vil foregå fra Valhall, som også vil benyttes som kilde til kraft fra land.

Kopi av Valhall vestflanke

Partnerskapet i Hod er identisk med Valhall. Aker BP er operatør med en eierandel på 90 prosent. Pandion Energy eier de siste 10 prosentene.

Duoen ønsker å «bygge videre på suksessen fra Valhall Flanke Vest-prosjektet».

«Valgt plattformkonsept og gjennomføringsmodell er derfor basert på en kopi av Flanke Vest», skriver Aker BP.

Valhall vestflanke er den første plattformen som leveres av brønnhodeplattformalliansen mellom Aker BP, Aker Solutions, Kværner og ABB, og alt tyder dermed på at disse kan glede seg over et nytt oppdrag. Investeringer for dette prosjektet var på 5,5 milliarder kroner. 

«Valgt konsept ivaretar betydelig fleksibilitet for å kunne tilrettelegge for fremtidig utbygging av ytterligere ressurser i Hod og området forøvrig, inkludert potensiell fremtidig vanninjeksjon.»

Den gamle plattformen skal fjernes etter 2022

Hod produserte tidligere via en egen brønnhodeplattform fra 1990 til 2012. Deretter har det kun vært en begrenset produksjon fra feltet via Valhall Flanke Sør.

Ifølge en konsekvensutredning fra 2014, er planen å fjerne den gamle Hod-plattformen en gang etter 2022.

 

Oversikt over kommende letebrønner, feltutbygginger, decom-prosjekter, riggkontrakter og riggklassinger – prøv Petro Database!