Aker BP søker PUD-utsettelse – Kyllingstad ba statsråden «riste liv i NOAKA»
Glenn Stangeland
30. september 2019
Foto: Glenn Stangeland
Aker BP søker PUD-utsettelse – Kyllingstad ba statsråden «riste liv i NOAKA»
Glenn Stangeland
30. september 2019

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var torsdag i forrige uke på besøk hos Ståle Kyllingstad og IKM Subsea på Bryne.

Der fikk statsråden blant annet klar beskjed om å sørge for at utbyggingen av NOAKA-området blir realisert.

– Det er få store utbyggingsprosjekter på norsk sokkel etter 2022. Wisting og Alta/Gohta er unntakene. I tillegg har NOAKA potensial til å bli et stort prosjekt, og derfor er det viktig for hele industrien at prosjektet ikke skrinlegges som følge av krangel mellom eierne. Da må myndighetene ta ansvar og riste liv i prosjektet, sier Kyllingstad.

Blir ikke enige

Området mellom Alvheim og Oseberg omfatter flere betydelige funn, men mangler infrastruktur til å få bygget ut flere av disse. 

Aker BP og Equinor har ikke kommet til enighet om hvordan NOAKA-området bør bygges ut.

Aker BP, som er operatør for funnene Frigg Gamma Delta, Frøy, Fulla, Langfjellet og Rind, samt årets funn i Liatårnet-prospektet, mener en utbyggingsløsning med en prosesseringsplattform plassert midt i NOAKA-området vil være den beste løsningen for en utbygging,

Equinor, som er operatør for Askja og Krafla, ønsker å knytte sine funn til sin egen infrastruktur. Det kompliserer situasjonen ytterligere at Aker BP har 50 prosent eierandel i Krafla- og Askja-funnene. 

Aker BP har søkt utsettelse

Statsråden understreket at Olje- og energidepartementet helst ønsker at selskapene selv ordner opp i konflikten.

– Vi oppfatter at det er dialog mellom partene og oppfordrer dem til å finne en løsning selv. Dersom de ikke klarer det, må departementet finne løsningen for dem. Men jeg vil ikke sette noen dato som tidsfrist, sier Freiberg til petro.no.

petro.no har fått innsyn i dokumenter som viser at Aker BP har søkt myndighetene om å få utsatt fristen for innlevering av utbyggingsplan til 31. desember 2022.

– Er det en akseptabel tidsramme for prosjektet, Freiberg?

– Disse søknadene ligger nå inne, og de skal få en skikkelig behandling.

Ønsket om å utsette tidsfristene kommer av treghet i prosjektet.

– NOAKA-området inneholder en rekke lisenser som innehar ulike tidsfrister knyttet til aktivitetene. Det er normal praksis at det søkes om utsettelse av disse når prosjektmodningen går langsommere enn planlagt. For NOAKA-området har prosjektmodningen gått langsommere enn planlagt på grunn av uenighet om konseptvalg mellom de to operatørene Equinor og Aker BP, sier pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP til petro.no.

Med Petro Database som utgangspunkt, har vi valgt ut de 30 prosjekter som vi mener har størst sannsynlighet for å bli sanksjonert i perioden 2022-2027. Dette er basert på størrelse, nærhet til eksisterende infrastruktur og tidsplaner kommunisert av eierselskapene. Dette er bare greenfield-utbygginger, så levetidsforlengelser og prosjekter for økt utvinning kommer i tillegg.

Vil du ha full oversikt over kommende feltutbygginger og letebrønner på norsk sokkel?
Prøv Petro Database gratis i 30 dager!