Aker-kontrakt sender enda en rigg ut av opplag
John Økland
25. september 2018
Aker-kontrakt sender enda en rigg ut av opplag
John Økland
25. september 2018

Maersk Drilling har inngått en kontrakt med Aker Energy for leie av Maersk Viking.

Boreskipet ligger i opplag nå, men er hyret inn for å bore en avgrensningsbrønn i fjerde kvartal. Jobben er ventet å ta 30-35 dager, i tillegg kommer opsjoner for ytterligere jobb.

Maersk Viking ligger i varmt opplag per nå, men vil umiddelbart sette kurs mot Ghana.