Aksjon mot Shell i UK – Equinor har samme planer for Statfjord A-fundamentet
Glenn Stangeland
18. oktober 2019
Aksjon mot Shell i UK – Equinor har samme planer for Statfjord A-fundamentet
Glenn Stangeland
18. oktober 2019

Greenpeace-aksjonister tok seg mandag om bord på to oljeplattformer i Nordsjøen for å protestere mot Shells planer om å forlate understellene til havs når Brent-installasjonene fjernes

Norske myndigheter har støttet Shell sine planer, og Rødts Bjørnar Moxnes ba olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg forklare hvorfor.

Skriftlig svar til Stortinget

Det har han nå gjort. I et skriftlig svar til Stortinget:

«En av plattformene på feltet har stålunderstell som er festet på betongbaser under havbunnen, og tre av plattformene har betongunderstell. Selskapene har etter mer enn 10 års arbeid og analyser av mulige disponeringsløsninger, der også offentlige høringer har vært gjennomført i flere omganger, anbefalt å etterlate stålunderstellet på den ene innretningen og betongunderstellet på de tre andre innretningene på feltet. Topsiden på alle innretningene fjernes og tas til land for opphugging.

Før britiske myndigheter tillater at deler av en innretning kan etterlates under unntaksordningen i OSPAR-konvensjonen, skal øvrige OSPAR-land konsulteres. Denne prosessen pågår nå. Ut fra det faktagrunnlaget som er forelagt oss, har vi funnet å kunne støtte britenes anbefaling», skriver statsråden.

Debatten kommer snart til Norge

Samtidig vil statsråden trolig få en tilsvarende sak på sitt bord i løpet av kort tid. Equinor vil nemlig etterlate betongunderstellet når Statfjord A-plattformen skal fjernes.

«Anbefalt disponeringsløsning for Statfjord A betongunderstell er at dette etterlates i sin helhet», skriver Equinor i konsekvensutredningen for avslutningen av Statfjord A.

«Delvis etterlatelse innebærer tekniske og operasjonelle utfordringer, sikkerhetsmessig risiko, usikkerhet knyttet til varighet for gjennomføring samt høye kostnader. Full fjerning av betongunderstellet er vurdert som ikke teknisk gjennomførbart og tilfredsstiller dermed kriteriene i OSPAR-beslutning 98/3 for vurdering av etterlatelse. Sett fra et miljøperspektiv anses også løsningen med etterlatelse å ha akseptable miljøkonsekvenser.»

I henhold til dagens planer vil produksjonen avsluttes sent i 2022, og topsiden på plattformen er estimert fjernet innen utgangen av 2028.

[annonse]

OPERATØRKONFERANSEN
STAVANGER 6.-7. NOVEMBER