Alarmene går i ett på Oseberg – Equinor får pålegg
Glenn Stangeland
18. juni 2019
Foto: Equinor
Alarmene går i ett på Oseberg – Equinor får pålegg
Glenn Stangeland
18. juni 2019

Petroleumstilsynet pålegger Equinor å utbedre alarmsystemet på Oseberg-feltet.

Ifølge tilsynsrapporten er det i snitt 750 stående alarmer på feltet, hvorav 500 var skjult.

«Ifølge GL 1494, Alarm system guideline er shelving en funksjon som typisk benyttes på irrelevante alarmer som forstås som stående. Varigheten bør tilpasses reparasjonstiden. Vi fikk opplyst at en del av problemet skyldes at utstyr som ikke var i bruk, ikke var blitt isolert og koblet ut, men var fortsatt tilkoblet og at tilhørende instrumentering var aktiv. Det var ikke planer for videre bruk, men fjerning var utsatt i påvente av omdisponering av det aktuelle arealet», heter det i tilsynsrapporten.

Det ble under tilsynet identifisert tre avvik:

  • Mangelfull utforming av alarmsystemet i kontrollrommet
  • Svært mange stående alarmer på skjermsystemet i kontrollrommet
  • Mangelfull systematisk kartlegging og risikovurdering av helse- og arbeidsmiljørisiko i kontrollrommet

Og to forbedringspunkter:

  • Opplæring og trening av operatører i kontrollrommet
  • Det skilles ikke mellom svekkelse og feilmelding fra gassdetektorer

Du kan lese hele tilsynsrapporten her!