Barth Eide etterlyser ny petroleumsmelding
Glenn Stangeland
20. mars 2019
Foto: Arbeiderpartiet
Barth Eide etterlyser ny petroleumsmelding
Glenn Stangeland
20. mars 2019

I den muntlige spørretimen i Stortinget tidligere denne måneden, etterlyste Arbeiderpartiets Espen Barth Eide en ny petroleumsmelding fra Regjeringen:

«I 2011 fremmet regjeringen Stoltenberg II meldingen: En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. Den styrte regjeringen etter frem til 2013, og den har Erna Solberg styrt etter siden. Arbeiderpartiet har flere ganger etterlyst en ny melding om næringen, men det virker som regjeringen er fornøyd med vår politikk fra 2011. Er ikke statsråden enig i at vi må utvikle politikken i tråd med den tiden vi lever i, for å ivareta vår viktigste næring, og vil han fremme en melding om petroleumsnæringen til Stortinget?»

Statsråd Kjell-Børge Freiberg mener Regjeringen har presisert sin oljepolitikk gjennom andre dokumenter.

«I forbindelse med framleggelsen av proposisjonen om utbyggingen av feltene Johan Sverdrup og Johan Castberg i henholdsvis 2015 og 2018, har regjeringen lagt fram meldingsdeler med status for petroleumsnæringen og regjeringens petroleumspolitikk», sa han.

Barth Eide fulgte opp:

«Har det ikke kommet ny informasjon i tillegg til den vi hadde da, når det gjelder både farten i klimaendringene og utviklingen av ny teknologi og nye muligheter, som gjør at det nå ville være klokt å prøve å samle et bredest mulig flertall i Stortinget om en helhetlig tenkning om hvordan vi tar denne næringen inn i neste kapittel?»

Svaret fra Freiberg endret seg dog ikke nevneverdig.