Branntilløp på Balder og havari på brannpumper på Oseberg – uhellene i uke 19
Glenn Stangeland
4. juli 2019
Oseberg feltsenter. (Illustrasjonsfoto: Harald Pettersen/Statoil ASA)
Branntilløp på Balder og havari på brannpumper på Oseberg – uhellene i uke 19
Glenn Stangeland
4. juli 2019

4. mai
Vår Energi
Balder FPU
I forbindelse med sveising oppsto det et mindre tilløp til brann som umiddelbart ble slukket av brannvakt. Situasjonen ble normalisert kl. 18.35.

4. mai
Equinor
Statfjord B
Ved åpning av helidekk-port oppstod det lekkasje på slange til hydraulikksylinder. Porten ble stengt og hydraulikklinjen ble stengt med ventil. Kjemikaliet som lekket ut var Hydraway HVXA 15 LT. Volum: ca 0,5 m3 til hav. Ingen personer eksponert i hendelsen.

5. mai
Equinor
Troll C
Høyt innhold av olje i utslippsvann: Kl 1015 blir brønn U-22 startet opp. Kl 1040 får vi inn høyt trykk linja og det konstateres at U-22 ligger på samme linje som U-12. U-22 blir umiddelbart lagt til den andre linja, dette for å unngå høy gassbelastning på testseparator. Det må poengteres at det ikke er unormalt å la 2 brønner gå på samme linje mot testseparator. Vi får høyt vann nivå på testseparator kl 1050. Kl 1136 QI måler på vannet fra ES er økende og passerer 300 ppm. Vi får inn høyalarm på QI måler fra ES kl 1139 (det er ganske vanlig at vi får peaker QI måler, uten at det har innvirkning på vannkvalitet ut av Epcon). Ca Kl 1145 uteoperatør skal ta døgnprøve, og varsler om veldig dårlig vann fra Epcon. Kl 1150 SKR stenger vannet ut av ES (vannet følger da oljestrøm til Mongstad) og starter skimming. Dette for å stoppe tilførsel fra ES til Epcon Rejekt på flokktank og flotasjonsceller økes, for å drive av mer olje. Set.pkt. på skitten side settes ned for å holde driv igjennom Epcon. Testseparator legges til ren side på avgassingstank, for å redusere belastning på skitten side. Uteoperatører følger opp prod.vannet tett i felt, med flere spotter. Kl 1240 er vannet ut av Epcon så bra at spot avsluttes, og produsertvann legges tilbake til sjø. Analyser tilsier at hendelsen resulterte i økt utslipp av olje i produsertvann med ca 2,6M3 olje.

6. mai
Equinor
Oseberg A
I forbindelse med en sjekk av brannpumpe A og brannpumpe D ble det funnet skade på brannpumpe dieslene. De to andre brannpumpene dieslene ble også sjekket men funnet OK. Oseberg Feltsenter har derfor redusert kapasitet på brannpumpe diesler med 2 av 4 tilgjengelig. Følgende tiltak er iverksatt og vil gjennomføre frem til tre brannpumper er tilgjengelig: Ingen bore -eller brønnaktiviteter i direkte kontakt med reservoar; Ikke starte bullheadingoperasjoner;  Restriksjoner i aktivitetsnivået som kan øke sannsynligheten for lekkasjer – ingen arbeid på HC systemer; Ikke varmtarbeid klasse A (unntak for godkjente sveiseverksted og boligkvarter); Ikke varmtarbeid klasse B i klassifiserte områder; Beredskapsfartøy med definert «FIFI» er posisjonert i nærhet av plattform. Det antas at det vil ta inntil 6 dager og reparere en av de defekte brannpumpene slik at en vil være tilbake i en normal situasjon

8. mai
Equinor
Oseberg
Havari på 3 av 4 brannpumper på Oseberg Feltsenter. Havari ble avdekket i forbindelse med oljeprøvetaking, boroskopering og testkjøring av pumper. Anlegget er nedstengt og trykkavlastet, oppstrømsanlegg er også nedstengt som følge av dette. Beredskapsfartøy med definert «FiFi» er posisjonert nær plattform. Feilsøking og utbedring av brannpumper pågår.

6. mai
Equinor
Oseberg Vestflanke/Askepott
Klokken 17:24 General Alarm utløst av manuell brannmelder (811-BM-HU33-006). Personell startet mønstring i henhold til Alarminstruks. ARL lag sjekket manuell melder og finner at denne ikke er fysisk løst ut. (Det har i ettertid vist seg at det har vært vanninntrenging i melderen). Klokken 17:31 var det bekreftet at melder ikke ble løst ut tilsiktet og mønstringen ble avsluttet.

5. mai
Equinor
Visund
Ifm flytting av rigg med ankervinsjer feilet styringssystemet for vinsjene. Systemet, RMS (Rig Management System) sørger for koordinering og styring av vinsjene under riggflytteoperasjoner. Det var feil på en sentral PC som satte systemet ute av drift. Alle bremser på ankervinsjene ble på dette tidspunkt verifisert på. Manuell betjening av ankervinsjer ble benyttet for å flytte riggen videre inn i posisjon «origo».

8. mai
Equinor
Equinor kontornett
Nettverksutfall i Equinor Datasenter, hoved switch var nede pga hardware/system feil. Dette medførte at mange applikasjoner i kontornett var utilgjengelige i flere timer. Feilen ble rettet ca 1430. Teknisk nett var ikke berørt av denne hendelsen. De utløsende årsaker vil bli analysert og fulgt opp.

9. mai
Lundin
Edvard Grieg
Hendelsen skjedde i forbindelse med arbeid tilknyttet planlagt revisjonsstans på Edvard Grieg. Produksjonen var allerede nedstengt og trykkavlastet da hendelsen fant sted. Under drenering av 1.trinn eksport væskeutskiller ble det drenert små mengder kondensat mot hazardous åpent avløp for å kunne verifisere væskefri væskeutskiller. Kondensatet fordampet / gasset av i hazardous åpent avløp og ga dermed utslag på 5 gassdetektorer innenfor samme brannområde. NAS 2.1 og generell alarm ble utløst og det ble foretatt mønstring som normalt. Årsaken ble avdekket etter kort tid, dreneringsjobben avsluttet og situasjonen normalisert. Det ble klarert mot kontrollrom, og beredskapsledelse annullerte mønstringsaktivitet etter 6 minutter.

27. april
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
Jobben bestod av å bytte en brannhydrant i babord søyle. Etter at brannhydranten var demontert skulle IP forflytte den til vareheis. I heisen mistet IP brannhydranten, men som en refleks klarte han å fange den igjen. Uheldigvis grep han i en metall tag som gjorde at han fikk et kutt i pekefinger. IP gikk til sykepleier for sjekk og behandling. Det ble videre bestemt at IP skulle sendes til Kristiansund med vanlig tilbringerhelikopter for grundigere sjekk. Det var på forhånd gjort en risikovurdering med arbeidstillatelse og isolasjon sertifikat. Impact hansker, for mekanisk arbeid, ble benyttet. Vekten på brannhydranten var 10 kg.