Brønnhendelse på West Hercules og resten av uhellene i uke 3
Glenn Stangeland
1. mars 2019
Foto: Equinor
Brønnhendelse på West Hercules og resten av uhellene i uke 3
Glenn Stangeland
1. mars 2019

16. januar
Equinor
Gjøkåsen/West Hercules
Info: Topphullsboring var tidligere utført med retur til havbunn, 13 3/8″ overflarteforingsrør er installert og sementert. Ingen åpen hull formasjoner er eksponert. Stigerør og utblåsningsventil (UBV) installert på havbunn. Brønnen er lekkasjetestet etter installasjon av UBV. Brønnen er fyllt med sjøvann. Klargjøring for boring av 12 1/4″ Seksjon. Hendelse: – Ved innkjøring av 12 1/4″ borestreng gjennom UBV oppstod en utilsiktet frakobling av LMRP (øvre del av UBV). Operasjonen ble stoppet. Nedre del av borestreng befant seg ca. 65 m under frakoblingspunkt (LMRP). Det var ingen utilsiktede utslipp da brønnen var / er fyllt med sjøvann. LMRP er koblet tilbake på UBV. Det jobbes med å trekke borestreng tilbake til rig før UBV og stigerør kobles fra brønn og trekkes til overflaten for reparasjon. Seadrill igansetter granskning av hendelse. Equinor deltar i granskningen.

11. januar
Equinor
Oseberg/Askepott
Generell alarm ble utløst om bord på Askepott kl. 01:48. Mannskapet mønstret ihht instruks og full POB var oppnådd kl. 01:57. Alarmen ble utløst fra brannmelder som hadde løsnet over tid pga vibrasjoner og dermed mistet kontakt. Beredskapslag kunne raskt melde at alarm var falsk og at det var ingen brann. Situasjonen ble tilbakestilt til normal etter at full POB var oppnådd.

11. januar
Equinor
Statfjord B
Det ble oppdaget en diffus gasslekkasje fra en sveis på en 3/4’’ rørstuss. For å kunne reparere skaden er det nødvendig å stanse produksjonen. Planlagt nedetid er estimert til ca. 3 dager.

12. januar
Equinor
Snorre B
Ved montering av nye sikringer på 87-systemet, modul U22 oppstod det svikt i Node F002, B&G, som førte til at NAS 2, inkludert deluge. Dette ga automatisk generell alarm og alt personell mønstret. Hendelsen ble avklart innen 30 minutter.

13. januar
Equinor
Gina Krog/Maersk Integrator
Det oppstod røykutvikling i kilereim mellom en elektromotor og pumpe på Mærsk Integrator. Dette medførte røykutvikling, generell alarm og mønstring. Situasjonen var avklart etter få minutter.

11. januar
Aker BP
Hod/Maersk Interceptor
Person observerte stikkflamme/gnist fra kabelgate lokalisert under nedre plattform babord akter på cantilever. Person varslet kontrollrom som deretter trigget mønstringsalarm og riggen mønstret iht. beredskapsplan. Det ble raskt avklart at det ikke var brann eller røykutvikling fra gjeldende område og situasjonen ble normalisert.

12. januar
Equinor
Troll B
Deluge ble utløst på deler av M21 og M23 modul på Troll B. Personell ble ikke eksponert. Årsaken viste seg å være en stengt instrumentluftventil til deluge skap. Hendelsen ble raskt avklart, og deluge stoppet. Direkte årsak til at ventil sto avstengt er ikke funnet. Det foregikk arbeid i området ved delugeskap. Det kan være at noen ved uhell har kommet bort i ventilen. Brannvann med skumvæske type Solberg RE-HEALING RF1, 1% Foam gikk i open drain og videre gjennom anlegget til sjø. Estimert mengde RF1 sluppet ut er 50 liter.

13. januar
Equinor
Troll/COSL Promoter
I forbindelse med bytte av bomwire på babord krane løsnet wirestrømpe og enden av gammel bomwire skled gjennom trinse i toppen av A ramme og landet nede på nivå ved kranhytte. Høyde fra ledehjul til kranhytte nivå: 15 m. Wire: 32 mm, vekt: 4,19 kg/m. Området var avsperra og ingen personnel var eksponert. Det var ikke fare for integriteten til riggen og hendelsen medførte ingen materielle skader på struktur. Hendelsen hadde ingen HMS-potensiale under ubetydelige endrete omstendigheter.

16. januar
Okea
Draugen
En oljelekkasje ble oppdaget på en operatørrunde 05:15 16.01.19. Lekkasjested er i sveisen til en flens mellom 1.trinnseparator og nedstrøms varmeveksler. Varighet av lekkasjen er mindre enn 1 time (forrige operatørrunde) og volum må beregnes, men kan i første omgang estimeres til mellom 20-100L. Lekkasjen ga ingen utslag på gassdetektorer i området og ble samlet opp av underliggende trau, ingen utslipp til sjø. Plattformledelse ble informert og det ble besluttet å stenge ned produksjon for å isolere lekkasjen.

15. januar
Equinor
Statfjord A
Under gjennomføringen av en planlagt jobb med å ta ut en kondensatpumpe oppstod det en situasjon med avdamping av gass fra kondensat. Det ble utløst bekreftet gassdeteksjon som medførte generell alarm, med påfølgende mønstring. Pumpen stod i et 6’’ rør, og det var satt ventil og blindingsliste i forkant. Foreløpig vurdering er at det kan være kondensat som har ligget igjen i et lavpunkt. Størrelsen på lekkasjen er under avklaring.