Brønnhendelser, fall på to meter og resten av uhellene i uke 8
Glenn Stangeland
9. april 2019
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Brønnhendelser, fall på to meter og resten av uhellene i uke 8
Glenn Stangeland
9. april 2019

15. februar
Equinor
Johan Sverdrup/Safe Zephyrus
Flotellet Safe Zephyrus som opererer ved Johan Sverdrup Riser Plattform, sørøstlige landing,  hadde i natt kl 00:43 et automatisk løft av gangveien. Dette medførte ingen skader på personell eller materiell. Dette skjedde samtidig med at mannskapet på bro utførte en rutinemessig sjekk av DP-­systemet. Direkte årsak til hendelsen var menneskelig feil. Normal operasjon er gjenopptatt etter evaluering av hendelsen og implementering av strakstiltak som berører test ruten av DP-systemet. Safe Zephyrus mønstret for POB kontroll.

15. februar
Equinor
Snorre A
Under arbeid med oppgjøring av tubing hanger running tool på boredekk, falt sleeve av running toolet og landet på stick-up. Sleeven falt 20 cm fra sin posisjon på running toolet ned til stick-up. Når sleeve falt 20 cm var det ikke potensiale for person skade fordi den kunne ikke falt utenfor tubing hanger. Vekt av sleeve er ca 104 kg.

17. februar
Equinor
Gina Krog/FSO Randgrid
K 03:31. Fødevannslekkasje(damp) i styrbord maskinrom førte til aktivering av 3 brannmeldere samtidig, dette pga vann/damp og automatisk utløsning av GA. Besetningen mønstret ihht instruks til situasjonen var avklart og klarert. Mønstring og POB kontroll kl 03:34

13. februar
Repsol
Blane/Ula
On the 13th of February in the morning at 07:30 the topside water injection (WI) rates at Ula increased significantly whereas pressure was unchanged both subsea and topside on Blane. Just after the water injection pumps stopped due to low-low suction pressure. Subsequently the topside riser valve was closed, and the WI wing valve was closed resulting in tubing pressure build up. Later on the Master valve on the WI well was also closed to ensure control of the well. We have concluded that there is a subsea leak on the WI pipeline on the NCS. Blane has only 1 WI well. The WI that leaked contained seawater and some Oxygen Scavenger (rest bisulfitt at 1,28 mg/l) which is categorized as a green chemical. Currently RNAS are working to get an ROV inspection asap on the Blane subsea WI system, and the plan now is to mobilize a vessel on the 19th.

16. februar
Vår Energi
Ringhorne

I forbindelse med oppstart av turbin etter produksjonsnedstengning ble det oppdaget en mindre gas lekkasje fra stem pakning på Fuelgas ventil 45PV1053B. Seksjonen ble umiddelbart trykkavlastet og sikret.

14. februar
Wintershall
Gjøa/Vega
På Gjøa plattformen ble det observert økt forbruk av hydraulisk væske for operering av Vega undervannsystem. Ved gjennomgang av logg ble det avdekket at lekkasjen hadde startet den 8.2 kl 13:00 og ble oppdaget 14.02 kl 09:00. Det har totalt lekket ut 490 liter av Brayco Micronic SV/B hydraulik væske til sjø. Det er identifisert at lekkasjen på Vega undervannsystem er i en aktivator ventil, og ved operering av denne ble leklasjen stoppet. Det jobber videre med undersøkelse på hvorfor ventilen har lekket. (Brayco Micronic SV/B er kategorisert som svart kjemikalie).

19. februar
Wintershall
Brage
Gassdetektor, lokalisert i sluse inn til tavlerom i område M51 (boremodul), kom inn med alarm kl. 01:51:08. Dette initierte en NAS 5.0 – tennkildeutkobling. Dette medførte bla. elektrisk utkobling av wirelinekontainer på M17 med påfølgende indikasjoner røyk i wirelinekontainer. Situasjonen ble oppfattet som en bekreftet hendelse. SKR aktiverte derfor GA manuelt og personell mønstret iht alarminstruks. ARL- laget var raskt på stedet, men det ble ikke avdekket noen gasslekkasjer eller branntilløp. Det er totalt tre gassdetektorer i det berørte tavlerommet og det var ingen utslag på to av disse. Den aktuelle gassdetektoren viste en tydelig trend på at den var defekt og dermed gav falsk alarm. POB- kontroll ble etablert innen 10 minutter og situasjonen ble normalisert og mønstret personell ble dimittert.

19. februar
Equinor
Visund A
I forbindelse med rigging av løfteutstyr for gassturbinbytte på hovedkraft B, skled utførende person i åpningen inn til turbinhood. Dette medførte et fall på ca 2 m mot underliggende dekk. Skadet person traff der en trepalle-kant med mage- /ryggregion. Personen ble først smertebehandlet om bord, men utover kvelden ble det i samråd med vaktlege besluttet medisinsk evakuering med SAR helikopter for sjekk og overvåkning. Det er i ettertid konstatert ribbeinsbrudd og et mindre brudd i en albue.

16. februar
Equinor
Norne
En brottsjø slo innover dekk og traff to redningsflåter som er plassert ved redningstrømpestasjonen på BB side forut. En redningsflåte falt på sjøen og en hang fast på skutesiden. Den flåten som hang på skutesiden ble løftet ombord når været bedret seg på ettermiddagen. Kapasiteten til en flåte er 20 personer. Det er fremdeles to redningsflåter tilgjengelig på samme redningstrømpestasjon og fire flåter tilgjengelig på tilsvarende stasjon på SB side. POB var 58 på hendelsestidspunktet og en planlegger å ha POB mellom 50 og 55 de nærmeste dagene. To nye flåter er bestilt og er planlagt innstallert i løpet av 1-2 uker. Når brottsjøen traff var Hs=8 m. Equinor Marin varslet Hovedredningsentralen om at en flåte var kommet på sjø.

21. februar
Aker BP
Ula
I forbindelse med oppkjøring etter produksjonsnedstengning sviktet nivåmåling på vannsiden i MP separator. Dette førte til gjennomslag av olje mot degassingtank for produsertvann og dump av oljeholdig vann.

21. februar
ConocoPhillips
Eldfisk/West Elara

Under boring av reservoar seksjonen i brønn S-40 ble det observert økning i aktivt væskevolum. Brønnen ble stengt inn og observert for trykkoppbygging. Når stabilt trykk er etablert vil brønnen bli normalisert med standard metode.

18. februar
Equinor
Aasta Hansteen
Ved leverandørinspeksjon er kjøleanlegg i tavlerom Q205 ble det funnet at en krets var tom for kjølemedium R-410A. 20 L er lekket ut til atmosfære. Bakgrunn for Melding er kjemikaliets miljøkonsekvens ved utslipp.

22. februar
Aker BP
Hod/Maersk Interceptor
Brønnkontroll hendelse letebrønn 2/11-12A Under boring av 8 1⁄2» seksjon på ….. mMD, ble det like etter en connection detektert en influx på 300 ltr. Brønnen ble stengt inne og trykk registrert. Hendelsen håndteres etter selskapets prosedyrer for brønnkontroll hendelser.