Brønnhendelser, strømbrudd og resten av uhellene i uke 51
Glenn Stangeland
8. februar 2019
Foto: Valaris
Brønnhendelser, strømbrudd og resten av uhellene i uke 51
Glenn Stangeland
8. februar 2019

13. desember
Aker BP
Valhall Flanke Nord
Kl. 22:06 13.12.18 ble det utløst generell alarm (GA) på Maersk Invincible, med påfølgende mønstring av alt personell. Bakgrunnen for GA var feil på en detektorsløyfe. Dette førte også til ESD2 på Valhall Flanke Nord (VFN).

13. desember
Aker BP
Valhall PH
Kl. 12:20 13.12.2018 ble det oppdaget gasslekkasje i pakkboks til ventil. Lekkasjen ble oppdaget av områdetekniker, var av begrenset varighet (mindre enn 10 minutt) og gassdetektorer i området ga ikke utslag. Segmentet ble trykkavlastet og lekkasje utbedret.

15. desember
Equinor
Martin Linge A
Nystekt mat ble plassert i kjølerom for avkjøling. Dampen fra denne maten førte til utløsning av tre røykdetektorer i kjølerom som ga automatisk GA. Situasjonen ble raskt avklart ved at kjøkkenpersonell ringte inn til kontrollrom og mønstring ble avlyst etter dobbeltsjekk av instrumenttekniker.

15. desember
Equinor
Gina Krog/Maersk Integrator

Person skulle åpne dør til kontainer som var plassert på hoveddekket. Idet døren ble åpnet, tok vinden tak i døren med den følge at personen fikk en finger i klem mellom døren og basket som var plassert ved siden av kontainer. Vedkommende ble undersøkt av sykepleier og deretter sendt til land med rutegående helikopter for videre undersøkelse og behandling.

16. desember
Equinor
Gullfaks/Askeladden
Feilmelding på HC detektor i Oksygenrom førte til alarm og mønstring ihht inst ruks. Kl 10:51, situasjon normalisert, PA melding gitt om normal operasjon.

16. desember
Equinor
Grane
Personell i området merket svilukt og oppdaget at det var varmeutvikling og flamme i et lysarmatur på et repo oppe på toppdekket på Grane. SKR ble kontaktet – AR-lag (Archer) kom til stedet og hadde med seg brannslukkeutstyr. Dette ble ikke benyttet, varmeutvikling avtok og slukket da kurssikring i mellomtiden løste ut automatisk og koblet fra feilen. Elektriker fra Equinor verifiserte at feilbeheftet kurs var utkoblet. Armaturet var av type nødlysarmatur med innebygget lader/batteripakke. Skade omfatter kun det berørte armaturet, men hele lyskursen er koblet fra inntil bytte.

2. mai 2016
Equinor

Norne
Det ble erfart negativ initialstabilitet på Norneskipet. Etter utlossing til tankbåt ble det lastes 4000 M3 olje på cargotank 4 wing sb og bb, for å kunne tømme ballastank 4 sb og bb for vedlikehold. Det oppsto problemer med å få tømt 4bb/sb-ballasttankene, lensingen stoppet på ugunstig punkt ift fri væskeoverflate. Samtidig var flere U-tanker under 98% fyllingsgrad. SKR justerte ballast for å å holde rett kjøl, men skipet krenget 4-5° over til hver side – dette pga negativ initialstabilitet. Ballasttankene ble fylt opp til over dobbelbunnsnivå/98% for å gjenopprette initialstabilitet. Periode ca 3 timer. Synergi 1473084 ble etablert, og Equinor jobber med tilhørende aksjoner, hvor to fremdeles pågår på hhv lettskipsvekt og stabilitetsberegning.

17. desember
Gassco
Nyhamna
Fikk totalt strømbrudd på Nyhamna ifm en jobb på EL tripp node i S040. Feil ledning ble fjernet. DFU 14 aktivert 16:00, kjørte evakuering av anlegget kl 16:11 og PIP (personell innenfor port) kontroll med manuell opptelling av evakuert personell kl 16:33. SO20 ble lagt inn ca kl 16:40. Totalt periode for strømbrudd ca 40 minutter. Fakkel ble tent umiddelbart etter strømstans.

17. desember
Aker BP
Valhall/Maersk Invincible
Kl. 21:15 ble det detektert røyk i logge-unit på Maersk Invincible. Bakenforliggende årsak til røykdeteksjon var åpning av sikkerhetsventil fra kjøleenhet i logge-unit som forårsaket damp. Beredskapsledelsen på Maersk Invincible og Valhall ble mønstret, og situasjon avklart og normalisert.

17. desember
MOL Norge
PL 860/Rowan Viking
2/6-6S Well 17.12.18: Severe losses observed while drilling 8 1⁄2” section at 3670 m MD at 22:00 hrs. No hydrocarbon bearing zones penetrated during drilling (max gas 0,4%). Pumped 10 m3 LCM pill. Filled annulus with 12.5 m3 base oil to reduce/cure losses. 18.12.18: Well shut in 04:30 and monitored well. 19.12.18: Evaluating situation and preparing for reinstating fluid barrier. Indications of water entered the wellbore.

19. desember
Equinor
Tjeldbergodden
Det kom inn alarm i kontrollrom kl. 1032 som følge av brann/røykutvikling i lokalt utstyrsrom tilknyttet luftgassfabrikken (LER 2, ASU), med påfølgende eksplosjon i en trafo i høyspentrom. Brannen ble slukket og all personell på anlegget er telt opp. Ingen skadde personer. Anlegget ble kjørt ned, Alle nødetater ble innkalt og mobiliserte på TBO.

19. desember
Lundin
Edvard Grieg
Rørklammer på 0,7 kg ble funnet på dekk. Nærmere undersøkelser viser at klammeret har vært montert på support ca. 8 meter over dekksnivå, og dette falt ned pga. at den ene innfestningsbolten har knekt. Fallenergi 54,9 J.

18. desember
Wintershall
Brage
Incident happened on nightshift in driller’s cabin. IP should remove a temporary note board that was attached with plastic strips to driller’s table. IP used a knife for cutting the strips. The knife cut through the strips and then hit his left hand. The incident resulted in a cut on upper side of left thumb. IP will be sent to shore for medical examination.

19. desember
Equinor
Oseberg A
Brannalarm i turbinhus for HT kompressor: Flamme detektorer i gasskompressor (HTB) turbinhus i område M01 ble aktivert med påfølgende generell alarm og mønstring. Beredskapsorganisasjonen mønstret og anlegget ble stengt ned. Deler av prosessanlegget ble trykkavlastet og CO2 i maskinen ble utløst. Etter å ha avklart at det ikke var brann i turbinhus og at en hadde personellkontroll ble beredskap demobilisert og normalisering startet.

19. desember
Total
Jasper/Scarabeo 8
While circulating the well through a pump in sub (1200lpm), the driller and the mud logger noticed a decrease in the flow out, followed by a drop in the active. Driller stopped the circulation, lined up the trip tanks which lost some mud as well. Stop trip tanks once leak was visually confirmed at the slip joint primary upper packer (pneumatic). Due to the loss of containment. The subsea supervisor attempted to close the lower packer (hydraulic) but the leak didn’t reduce. A manrider operation was performed in order to troubleshoot the leak. Meanwhile, the leak stopped on its own (suspect mud level dropped from the flowline level to the packer level +/-22m; or hydrostatic equalize with packer pressure loss). Total volume lost to sea: 7,18m3

20. desember

OKEA

Draugen

Utslag på punktgass detektor i GBS. GPA utløst. Gassalarm sjekket ut og klarert med konklusjon feil på detektor.