Bygger ut Duva for 10 milliarder – PUD neste uke
John Økland
12. februar 2019
Foto: Neptune Energy
Bygger ut Duva for 10 milliarder – PUD neste uke
John Økland
12. februar 2019

Neptune Energy leverer inn utbyggingplanen for Cara og P1 neste uke. Cara får også nytt navn.

Etter å ha fått innvilget en utsettelse av utbyggingsprosjektene i fjor, nærmer det seg nå neste milepæl.

Under Feltutviklingskonferansen i Bergen opplyser operatøren at innlevering av PUD er rett om hjørnet.

– Vi regner med å kunne levere PUD mot slutten av neste uke. Forhandlingene for å finne rett løsning har vært utfordrende, men konstruktive.

Det sier Erik Oppedal, Projects & Engineering Manager til Petro.no.

Funnene skal knyttes til Gjøa-plattformen, som Neptune selv opererer. Samlet investering vil bli cirka 10 milliarder, hvorav Cara er litt større enn P1. Samtidig er det klart at Cara-prosjekt får et nytt navn; Duva. Etter datteren til Havguden Ægir og hans Ran. P1 er en del av Gjøa. Prosjektene er altså separate, men gjennomføringen kjøres effektivt nok som et samlet prosjekt.

Ressursene i prosjektet er forventet å være 120 millioner fat oljeekvivalenter. Cirka 80 av disse ligger i Cara-delen.

Det foreslåtte utbyggingskonseptet innebærer at hydrokarboner fra Cara-reservoaret bli utviklet med en undervannsinstallasjon knyttet til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Gjøa vil også gi gassløft til feltet. Ved å koble seg til eksisterende infrastruktur i området, har partnerskapet valgt den beste løsningen for å utløse maksimal verdi fra feltet.

Oppedal forteller at operatøren også er i sluttfasen med inngåelse av en riggkontrakt for feltutviklingen.

– Vi er ikke langt fra å tildele en riggkontrakt for boring med en semi-rigg. Vi planlegger å bore to brønner i år, bekrefter han. Totalt skal det bores seks brønner på de to subsea templatene.