Capricorn boret tørr brønn nordøst for Norne
Glenn Stangeland
5. august 2019
Foto: VNG Norge
Capricorn boret tørr brønn nordøst for Norne
Glenn Stangeland
5. august 2019

Capricorn Norge AS, operatør for lisens 842, har avsluttet boring av 6608/11-9, Godalen.

Brønnen, som er boret om lag 13 kilometer nordøst for Norne-feltet, er tørr, ifølge Oljedirektoratet. .

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen). Sekundært letemål for brønnen var å undersøke reservoarutvikling i øvre jura reservoarbergarter (intra Melkeformasjonen sandsteiner).

Rognformasjonen var ikke til stede i hovedmålet. I sekundært mål ble 118 meter med vekslende lag av leirstein, siltstein og sandstein påtruffet i Melkeformasjonen, der om lag 40 meter var sandstein med moderat reservoarkvalitet. Det er ingen spor av petroleum i brønnen.

Brønnen ble boret av Transocean Arctic, som nå skal bore produksjonsbrønner på Dvalin-feltet i utvinningstillatelse 435 i Norskehavet der DEA Norge AS er operatør.