Capricorn bruker Transocean Arctic på Godalen
Glenn Stangeland
8. april 2019
Foto: John Økland
Capricorn bruker Transocean Arctic på Godalen
Glenn Stangeland
8. april 2019

Capricorn Norge skal bruke Transcoean Arctic til å bore letebrønnen Godalen i Norskehavet.

Det fremkommer i en søknad til Miljødirektoratet.

Brønnen ligger omlag 13 kilometer øst for Norne FPSO. Planlagt borestart er i midten av juli.

Boretiden er estimert til 26 dager ved tørr brønn og åtte dager ekstra ved funn. Til sammen utgjør dette 34 dager. Det er ikke planlagt for boring av sidesteg og det vil ikke bli utført brønntest, opplyser Capricorn i søknaden.

Capricorn er operatør av lisensen med 40 prosent eierandel. Skagen44 og Aker BP er lisenspartnere, begge med 30 prosent eierandel.

Illustrasjon: Capricorn Norge