ConocoPhillips booker Leiv Eiriksson for enda en letebrønn
Glenn Stangeland
17. juli 2019
Foto: Ocean Rig
ConocoPhillips booker Leiv Eiriksson for enda en letebrønn
Glenn Stangeland
17. juli 2019

Leiv Eiriksson skal bore letebrønnen Busta for ConocoPhillips, og nå har operatøren planer om å bore ytterligere en brønn med riggen.

Det neste prospektet som skal undersøkes har fått navnet Enniberg, og ligger i samme område som Busta-brønnen og feltene Ringhorne/Balder og Jotun.

Leieavtalen for Leiv Eiriksson var på én fast brønn og to opsjonsbrønner. Enniberg er én av disse opsjonene.

Oppstart av boreoperasjon vil avhenge av fremdriften på pågående og planlagte boreoperasjoner, tidligst oppstart er forventet til 11. oktober 2019. Total varighet, inkludert sidesteg og kjerneboring er estimert til 70 dager, skriver operatøren i en søknad til Miljødirektoratet.