Derfor ser han ikke behov for ny gjennomgang av lønnsomheten på sokkelen
Glenn Stangeland
22. oktober 2019
Foto: Glenn Stangeland
Derfor ser han ikke behov for ny gjennomgang av lønnsomheten på sokkelen
Glenn Stangeland
22. oktober 2019

I Statsbudsjettet ble det klart at utbyggingene av Martin Linge og Njord Future sprekker med henholdsvis 26 og 4 milliarder kroner.

Lars Haltbrekken (SV) lurer derfor på om Olje- og energidepartementet vil ta initiativ til en «bredere gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel i årene framover».

«En gjennomgang som også tar innover seg det faktum at verdens land skal oppnå klimaavtalen fra Paris og som dermed vil bidra til redusert verdi av den norske olje- og gass formuen», skriver Haltbrekken i sitt skriftlige spørsmål til Kjell-Børge Freiberg.

Statsrådens svar kan enklest oppsummeres med dette utdraget fra svaret hans:

– Jeg ser ikke et behov i dag for en bred gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel i årene framover basert på at Martin Linge-utbyggingen har hatt store utfordringer.

Her er noen av grunnene til at Freiberg ikke ser behovet for en slik gjennomgang. Alt ifølge hans skriftlige svar til Stortinget. 

  • Siden år 2000 har statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten vært 6 200 milliarder kroner. l inneværende år er statens netto kontantstrømmen fra sokkelen anslått til 238 milliarder kroner.
  • Alle anslag tilsier at næringen vil bidra med store inntekter til fellesskapet også i fremtiden gjennom de etablerte systemene.
  • Selskapene har sterk økonomisk egeninteresse av en vellykket prosjektgjennomføring. De fleste utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel ender opp med utbyggingskostnader innenfor usikkerhetsspennet på +/- 20 prosent gitt i PUD.
  • Samlet har prosjekter under utbygging en beregnet nåverdi framover på 1307 millarder kroner.
  • Hvis priser, kostnader eller produksjon ikke går som ventet, kan enkeltprosjekter, sett i ettertid, gi tap. Det er imidlertid liten grunn til å tro at systematiske feil- eller overinvesteringer over tid vil oppnå finansiering i kapitalmarkedet.
  • Selskaper tar stilling til og håndterer usikkerheten knyttet til framtidige olje- og gasspriser når de fatter investeringsbeslutninger. Selskapene har best kompetanse til å vurdere lønnsomhet og risiko i petroleumsprosjekter.

Du kan lese hele svaret hans her!

 GODKJENTPUD-estimatNytt anslagEndring fra 2018Total endringI prosent
Martin Linge201230.3567.925.785
Johan Sverdrup I2015129.698.2-1.9-31.4-24
Njord future 201715.820.24.44.428
Bauge20173.13.6-0.10.5-10
Utgard20173.32.8-2-0.5-16
Dvalin201710.910.7-0.08-0.2-2
Johan Castberg201849.549-0.7-0.5-1
Snorre Expansion Project (SEP)201820.119.6-0.2-0.5-3
Troll fase 3 step 120187.87.5-0.3-3
Skogul20181.51.70.20.213
Valhall Flanke Vest20185.75.6-0.1-0.1-2
Ærfugl20188.67.9-0.4-0.7-8
Fenja201810.610.40.04-0.2-3
Nova20189.89.7-0.1-1
Yme New Development20188.69.20.40.67
Johan Sverdrup II20194343.60.61
Gullfaks Shetland/Lista fase 220192.20
Solveig20196.50
Duva20195.50