– Det finnes ikke nok kvalifiserte arbeidere tilgjengelig
Glenn Stangeland
9. juli 2018
Foto: Prezioso Linjebygg
– Det finnes ikke nok kvalifiserte arbeidere tilgjengelig
Glenn Stangeland
9. juli 2018

Av Frode Rabbevåg (tekst)

– Olje- og gassbransjen har en jobb å gjøre når det gjelder rekruttering. Vi har behov for både fagarbeidere og ingeniører framover, men opplever at det ikke er nok kvalifiserte ressurser tilgjengelig.

Dette forteller administrerende direktør Terje Hellum i Prezioso Linjebygg.

Særlig når det gjelder fagarbeidere, opplever han at markedet er vanskelig.

– Mange forsvant til andre bransjer i 2015 og 2016. Men olje- og gassbransjen vil være i Norge i mange år fremover og burde være attraktive for ungdom å gå inn i.

Prezioso Linjebygg opplever også at markedet for ingeniører er utfordrende.

– Vi opererer innen ulike nisjer, og det tar lang tid å få en ingeniør på rett kunnskapsnivå innen våre spesialområder, påpeker Hellum.

Han ser at behovet for arbeidskraft vil vokse både i eget selskap og i bransjen generelt.

– Vi har nå høyt trykk på vårt utdanningssenter både når det gjelder kompetanseutvikling av egne ansatte og oppdrag for eksterne, og ser at flerfaglighet blir viktig fremover.