Draugen produserer over budsjett – gir ekstra millioner i kassen til Okea
Glenn Stangeland
31. august 2019
Foto: Frode Rabbevåg
Draugen produserer over budsjett – gir ekstra millioner i kassen til Okea
Glenn Stangeland
31. august 2019

– Vi har hatt et fantastisk første år. Nå produserer faktisk Draugen mere enn budsjettert og med lavere kostnader enn budsjettert.

Det er Senior Vice President Operations i OKEA, Tor Bjerkestrand som kan fortelle dette knapt ett år etter at OKEA overtok det modne feltet fra Shell. Med høyere produksjon og lavere kostnader blir det også mere penger i kassen til OKEA.

Feltet på Haltenbanken produserer nå 20 000 fat olje i døgnet. Med en oljepris og dollarkurs nå som gir rundt 550 kroner fatet, passerer inntektene til OKEA fra Draugen ti millioner kroner i døgnet. Fem prosent høyere produksjon enn budsjettert betyr en halv million ekstra i kassa for hvert døgn.

Håper på økte reserver

– Men Draugen er vel fortsatt et felt med en nedadgående produksjonskurve?

– Ja, det har vært forventet og budsjettert hele tiden at produksjonen skulle falle fremover. Men vi har en offensiv områdetenking og setter i gang boreoperasjoner i selve Draugen-reservoaret og i området rundt i håp om å finne flere reserver. Vi tror det finnes mer olje fanget i dette området som kan gi økt dagsproduksjon på Draugen-feltet eller eventuelt lengre levetid på plattformen.

Flere detaljer om Hasselmus og Grevling.
Og 84 andre utbyggingsprosjekter.
Petro Database - prøv gratis i 30 dager.

Allerede nå i oktober skal Odfjell sin nye superrigg Deepsea Nordkapp gå i gang med boringen av to nye brønner på Draugen, en operasjon som kan gi økte reserver og høyere dagsproduksjon.

– Vi tenker offensivt og vil utvikle hele Haltenbanken-området, fortsetter Tor Bjerkestrand. Gassfeltet Hasselmus er et av prosjektene vi ser på sammen med partnerne og der vi vurderer en ny løsning i forhold til tidligere utbyggingsplaner. Lykkes vi med nye funn og de planene vi har satser vi på at Draugen lever til 2040 og kanskje enda lengre enn det.

Oppgraderinger i sommer

Condeep-plattformen på Draugen kom på plass på feltet i 1993 som den første produserende olje- og gassplattformen nord for 62. breddegrad. Nå i sommer har operatøren OKEA gjennomført flere oppgraderinger og vedlikeholdsprosjekter for at levetiden skal kunne forlenges.

Hele oljetoget med 190 meter rør er skiftet ut der eldre karbonstålløsninger er erstattet med rustfritt. Kontrollsystemet er oppgradert og to juletrær er skiftet ut.

– Vi arbeider også videre med å vurdere elektrifiseringsprosjektet vårt der målet er å stenge ned gassturbinene. Vi trenger en effekt på 35 megawatt for å drive plattformen. Denne effekten er ikke tilgjengelig i Møre og Romsdal eller i Trøndelag sør for Trondheimsfjorden, så en mulig løsning vi ser på sammen med TrønderEnergi og Statkraft er å legge en kabel til et sted lenger nord i Trøndelag nord for Trondheimsfjorden der det er tilgjengelig effekt nok, sier Bjerkestrand.