Drivende fiskebåt skapte trøbbel for Maersk Interceptor
Glenn Stangeland
27. februar 2019
Foto: Aker BP
Drivende fiskebåt skapte trøbbel for Maersk Interceptor
Glenn Stangeland
27. februar 2019

Den engelsk fiskebåten Amadeus mistet 9. februar motorkraft og drev mot Maersk Interceptor, som avgrenser Hod-feltet for Aker BP.

Riggen måtte stoppe pågående wireline-operasjon og trekke seg ut av brønnen, og det ble satt igang full mønstring da båten nærmet seg.

«Stril Mermaid og Skandi Marøy sendt til fiskefartøy for å få trosse ombord og sikre at fiskefartøy ikke driftet inn i sikkerhetssone og ytterligere truet innretningen. Det lyktes å få trosse om bord idet fartøyene nærmet seg riggen, men slepet røyk like etter», skriver Aker BP i sitt varsel om hendelsen til Ptil.

Fiskefartøyet passerte til slutt 0,35 nm nord for riggen. Det tilsvarer i overkant av 600 meter.

«Etter å ha passert Maersk Interceptor, driftet fiskefartøyet retning mot Hod. Like etter fikk Skandi Marøy etablert slep og trakk fiskefartøyet nordøstover og i god klaring fra Hod.»