– Enkelt å spare penger ved å ta i bruk roboter i produksjonen
Thomas Bergstøl
22. mars 2019
Foto: Thomas Bergstøl
– Enkelt å spare penger ved å ta i bruk roboter i produksjonen
Thomas Bergstøl
22. mars 2019

Det sørlandske industrikonglomeratet Tratec, som tradisjonelt har vært en viktig støttepartner til offshore vinsj- og kranindustri, har levert sin første såkalte komplette robotløsning til nabobedriften Huntonit i Vennesla.

Leveransen kommer som følge av en ny strategi hos selskapet, som nå ønsker å spesialisere seg som leverandør av komplette robotløsninger til alle typer industribedrifter.

Øystein Netland, direktør forretningsutvikling i Tratec Norcon, hva er en såkalt komplett robotløsning sammenlignet med kun en «robot-løsning»?

– Forskjellen er at en såkalt komplett robotløsning innebærer arbeid med programmering, installering og kalibrering av roboten for å få den tilpasset direkte til de oppgavene den skal utføre i samspill med andre maskiner og utstyr i en produksjonslinje.

– For å si det enkelt, så kan hvem som helst skaffe seg en robot. Men jobben med å få den til å utføre komplekse operasjoner i samarbeid vil kreve en del mer. Her har Tratec utviklet hva vi selv mener er en temmelig unik kompetanse sett i regional målestokk.

Han eksemplifiserer gjennom leveransen til Huntonit.

– Denne komplette robotcellen tar seg av pakking av ferdigvarer som kan bestå av over 20 forskjellige formater, den samhandler med fire andre maskiner og tar seg av transport av elementer inn og ut av dens avgrensete område. Vi har også levert kjedebord og andre spesialtilpassede maskiner i tillegg til selve roboten.

– Dette arbeidet ble tidligere utført av to mann på daglige skift. Nå går roboten alene mellom to og tre skift om dagen – 6 dager i uka. Besparelsen for Huntonit er veldig konkret og lett målbar, forteller han.

Oppfordrer offshore til å tenke nytt

Netland mener det er et stort potensiale for robotisering og automasjon hos offshore-bransjens produksjonsbedrifter. Likevel opplever han bransjen som lite fremoverlent. 

– Vi er mye ute hos bedrifter, og de aller fleste vi møter mangler overordnete planer og strategier for hvordan de skal jobbe med digitalisering og automasjon. De aller fleste har heller ikke kartlagt eget automasjonspotensial, forklarer han.

Han mener bedriftene nå må tenke nytt rundt egne produksjonslinjer.

– Med komplette robotløsninger, er min påstand at både offshore- og industribedrifter relativt enkelt kan skaffe seg selv konkrete besparelser i produksjonsfasen. Initiativet ligger hos bedriften selv.

På spørsmål om sparing av årsverk også kan ha en vanskelig side, minner han om at robotisering og automasjon alene ikke nødvendigvis betyr frafall av behov for menneskelig kompetanse.

– Man trenger den menneskelige kompetansen til å overvåke og instruere robotløsningene. I tillegg behøver man folk i installasjons- og vedlikeholdsfasene – og selvfølgelig om noe skulle stoppe og gi nedetid.

Flere prosjekter på trappene

Selv om robotsatsingen til Tratec etter leveransen til Huntonit ikke teller andre pågående prosjekt, har selskapet ute flere tilbud og forespørsler.

– Vi er fornøyd med aktivitetsnivået vårt, og jeg er veldig trygg på at vi relativt raskt kommer i gang med nye leveranser. Vi har en god dialog med markedet. 

Der Tratec tidligere fikk oppimot 60 prosent av omsetningen fra offshore-oppdrag er hovedfokuset i dag skiftet til områdene samferdsel, kommunal infrastruktur og prosessindustri. Likevel ønsker Netland å få tilbake fokuset på selskapets tradisjonelt største marked.

– Vi ønsker helt klart å vokse på offshore-markedet igjen. Det var nedturen i 2014 som på mange måter tvang oss til å se nye veier, men nå ser vi at markedet er på gang igjen, avslutter han.