Equinor har tatt Asterix ett steg nærmere utbygging
Glenn Stangeland
25. april 2019
Foto: Roar Lindefjeld og Bo B. Randulff/Equinor ASA
Equinor har tatt Asterix ett steg nærmere utbygging
Glenn Stangeland
25. april 2019

Equinor og resten av partnerskapet godkjente 19. mars en beslutning om konkretisering (BOK) for utbygging av Asterix-funnet i Norskehavet.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Passering av denne milepælen betyr at eierne har identifisert minst ett teknisk og økonomisk gjennomførbart konsept for utbyggingen. I dette tilfellet vil det dreie seg om en subseatilknytning til Aasta Hansteen. 

«Det planlegges nå for at Asterix vil bli produsert sammen med haleproduksjonen fra Aasta Hansteen, som er forventet å gå av platå fra Q4 2024/Q1 2025. Det er derfor tatt ny BOK nå med en foreløpig plan om produksjonsoppstart Q1 2025», skriver Equinor i et brev til Oljedirektoratet.

Ifølge Oljedirektotatets faktasider, inneholder Asterix rundt 17,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, hvorav brorparten er gass.

Medeiere i lisensen er Petoro, Wintershall og Shell.

Equinor ønsker ikke å kommentere prosjekter i sin portefølje i opptakten til sin kvartalsrapport.