Equinor planlegger videreutvikling av Gudrun
Glenn Stangeland
18. april 2019
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Equinor planlegger videreutvikling av Gudrun
Glenn Stangeland
18. april 2019

Gudrun ble første gang påvist i 1975, men kom ikke i produksjon før i april 2014.

Feltet er bygd ut med en plattform stående på havbunnen med en tradisjonell stålstruktur. Plattformen har kapasitet for delvis behandling av olje og gass, før hydrokarbonene sendes i rør til Sleipner.

Nå planlegger Equinor for en videreutvikling av feltet.

– Gudrun fase 2 vanninjeksjonsprosjekt omfatter blant annet installasjon av vanninjeksjonspumper og boring av nye brønner på Gudrun-feltet. Prosjektet vurderer nå hvorvidt vanninjeksjon i hovedreservoaret kan være et lønnsomt tiltak for økt utvinning. Prosjektet modnes nå videre frem mot en mulig investeringsbeslutning, sier informasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor til petro.no.

Aibel er allerede tildelt FEED-kontrakten for Gudrun Phase 2 Water Injection. Kontrakten med Equinor omfatter også en opsjon på selve gjennomføringsdelen (EPCI). Det var også Aibel som leverte plattformdekket på feltet.