Equinor rettet ikke opp feil som lovet – samtykket fra Ptil er brutt
Glenn Stangeland
22. februar 2019
Foto: Equinor
Equinor rettet ikke opp feil som lovet – samtykket fra Ptil er brutt
Glenn Stangeland
22. februar 2019

Petroleumstilsynet har, etter tilsyn med materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø på Martin Linge A, gitt Equinor pålegg om å utbedre sitt arbeid innen kran og løft.

Tilsynet har avdekket at Equinor ikke har korrigert avvik som tidligere er påpekt. .

Det er tidligere avdekket at operatør av løfteutstyr, som skal utføre daglig og månedlig vedlikehold, ikke hadde nødvendig opplæring med hensyn til kontroll og vedlikehold av ståltau. Det kunne heller ikke vises til at det var et system for kontroll og vedlikehold av ståltau på kranene, melder Petroleumstilsynet.

– Avvikene gjelder prosedyrer for kran- og løfteoperasjoner og opplæring. Vi vurderer det som viktig for sikkerheten at dette er på plass, sier tilsynsdirektør Ingvill H. Foss.

De samme forholdene ble avdekket under et tilsyn med Equinor i juni i fjor.

Equinor fikk tillatelse til å ta i bruk deler av Martin Linge-plattformen, men Ptil satte som forutsetning at de påpekte avvikene da var korrigert.

«Før samtykket ble gitt hadde Equinor gitt oss skriftlig bekreftelse på at avvikene vi hadde påpekt skulle bli ivaretatt før innretningen ble tatt i bruk.

Tross denne bekreftelsen viser det seg nå at Equinor ikke har korrigert avvikene, og at forutsetningen i samtykket er brutt.»

På bakgrunn av dette har Ptil gitt Equinor følgende pålegg:

  • Gjennomgå systemer for oppfølging og bruk av løfteutstyr på innretninger, blant annet lokale prosedyrer og nødvendig kompetanse for personell som bruker slikt utstyr.
  • Gjennomføre nødvendige tiltak som blir identifisert etter gjennomgang for å korrigere avvik

– Vi gjorde forbedringer og tiltak etter tilsynet sommeren 2018, og vi tar til etterretning at Petroleumstilsynet mener at dette ikke er tilstrekkelig. Vi skal selvsagt gjøre nødvendige tiltak innen fristen i pålegget fra Ptil, sier informasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor til Petro.no.