Equinor skal bore CO2-brønn sør for Troll i november
Glenn Stangeland
7. februar 2019
Equinor skal bore CO2-brønn sør for Troll i november
Glenn Stangeland
7. februar 2019

Regjeringen har gitt Equinor tillatelse til å lagre CO2 nær Troll-feltet. Dette som en del av Northern Lights-prosjektet.

Nå planlegger operatøren å bore en brønn for å undersøke mulighetene for lagring i komplekset som har fått navnet Aurora.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Bruker rigg som er på kontrakt

I starten av januar ble Aker Solutions tildelt en kontrakt for levering av subseainfrastruktur som skal brukes. Denne skal etter planen installeres på feltet i oktober. Så starter boringen kort tid etterpå.

Leteavdelingen i Equinor vil stå for planlegging og gjennomføring av boringen. En nedsenkbar rigg, som allerede er på kontrakt med Equinor, vil bore brønnen. Planlagt spud-dato er 1.november, og det er ventet at operasjonen tar 45 dager. Det er også opsjoner på ytterligere 14 dager, skriver Equinor i et prosjektdokument.

Deler av brønnen vil bli gjenbrukt som en injektorbrønn på et senere tidspunkt, dersom egenskapene viser seg å være tilfredsstillende.

Store investeringer

I prosjektet skal Equinor, på vegne av Gassnova, utrede muligheten for å frakte flytende CO2 med skip fra fangsanleggene på Østlandet (Fortum Oslo Varme og Norcem) til et mottaksanlegg på land og videre i rør til et permanent lager under havbunnen.

Planen er å levere en utbyggingsplan for Northern Lights til myndighetene innen utgangen av 2019. Investeringsanslaget ligger per i dag på mellom 7,2 og 12,6 milliarder kroner, og forventede driftskostnader på mellom 350 og 890 millioner kroner per år.