Equinor vil forlenge levetiden til Alve til 2036
Glenn Stangeland
29. juli 2019
Foto: Equinor
Equinor vil forlenge levetiden til Alve til 2036
Glenn Stangeland
29. juli 2019

Equinor har søkt om å få forlenget samtykke til drift av Alve-feltet frem til 31. desember 2036.

Feltets lisensperiode utgår per i dag 3. mars 2029.

Bakgrunnen for søknaden er basert på levetid for feltets vertsinstallasjon, Norne FPSO, som i desember i fjor fikk godkjent samtykke om forlenget drift til samme dato.

Søknad om samtykke for forlenget drift av Alve er basert på oppdaterte reservoarutviklingsplaner, skriver Equinor i en søknad til Petroleumstilsynet.