Equinors neste store utbygging skifter navn
Glenn Stangeland
23. oktober 2019
Foto: Equinor
Equinors neste store utbygging skifter navn
Glenn Stangeland
23. oktober 2019

Equinor har søkt Olje- og energidepartementet om et navnebytte for Grand-utbyggingen.

Det nye navnet er Breidablikk, ifølge dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Navnet er hentet fra norrøn mytologi, slik det også er for flere av feltene i samme område.

Equinor og resten av partnerskapet har store planer for utbyggingen, og investeringsanlaget for prosjektet er per i dag på 17 milliarder kroner.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Fire-fem år med boring

En endelig investeringsbeslutning er varslet i 1. kvartal 2020. Feltet bygges ut som en subseatilknytning til Grane og omfatter boring av totalt 24 brønner, 22 enkle og to multilaterale, fordelt på fire brønnrammer.

«Brønn- og boreaktiviteter vil etter planen starte opp i 3. kvartal 2022 og pågå i fire til fem år framover. Forboring av brønner inngår per i dag ikke, men videre optimalisering av prosjektet fram mot DG2 i 2019 vil avklare hvorvidt det vil forbores noen piloter i perioden mellom høsten 2021 til våren 2022», skriver Equinor.

Foreløpig er det ikke bestemt hvilken type rigg som skal brukes, men havdypet i området er på mellom 120 og 130 meter, og dermed bør både jackup- og flyterigger være aktuelle for jobben.

Investeringsbeslutning i 2020

Det vil bli installert to produksjonsrørledninger og en rørledning for gassløft samt to kabler fra Grane-plattformen til de nye brønnrammene for tilførsel av strøm, fiberoptikk. hydraulikk og kjemikalier.

Produksjonen er tidligst planlagt å starte fjerde kvartal 2022. Det er videre planlagt å produsere volumene fra Grand fram til Grane-feltets egen produksjon etter planen stanser i 2043.

Like stort som Goliat

Brønnene på Grand vil, ifølge Equinor, kunne produsere lengre, men Grane-feltets økonomiske levetid, med økonomisk cut-off i 2043, er lagt til grunn for prosjektet.

Forventede reserver er antatt å være 29,6 millioner standard kubikkmeter olje, som tilsvarer 186 millioner fat. Til sammenlikning er dette cirka like mye olje som i Goliat-feltet i Barentshavet.

[annonse]

OPERATØRKONFERANSEN
STAVANGER 6.-7. NOVEMBER