Lekkasjer og supplybåt nær sammenstøt med Skarv – uhellene i uke 12
Glenn Stangeland
7. mai 2019
Foto: Aker BP
Lekkasjer og supplybåt nær sammenstøt med Skarv – uhellene i uke 12
Glenn Stangeland
7. mai 2019

16. mars
Equinor
Oseberg A
I forbindelse med test av brannpumpe B på Oseberg Feltsenter fikk vi feil på brannpumpe diesel og motor måtte stoppes. Mest sannsynlig årsak er register havari og Oseberg Feltsenter vil derfor ha reduksjon på to av fire brannpumper tilgjengelig ettersom en pumpe er også ut for overhaling. Forventet tid før en er tilbake med tre brannpumper tilgjengelig er 19.03.19. Følgende tiltak er iverksatt og vil gjennomføre frem til tre brannpumper er tilgjengelig: Ingen bore -eller brønnaktiviteter i direkte kotakt med reservoar; Ikke starte bullheadingoperasjoner; Restriksjoner i aktivitetsnivået som kan øke sannsynligheten for lekkasjer – ingen arbeid på HC systemer; Ikke varmtarbeid klasse A (unntak for godkjente sveiseverksted og boligkvarter); Ikke varmtarbeid klasse B i klassifiserte områder; Beredskapsfartøy med definert «FIFI» er posisjonert i nærhet av plattform.

6. februar
Equinor
Troll B
En person arbeidet i mekanisk verksted med rengjøring av pumpe. Under arbeidsoperasjonen rygget utførende bakover og falt på rygg over palle med deler som sto på dørk bak arbeidssted. Personen fikk smerter i nedre del av rygg. Sykepleier ble konsultert og involvert person fikk oppfølging om bord frem til hjemreise etter ordinært skift. I avspaseringsperioden hadde involvert person tiltagende/fortsatt smerter og ble sykemeldt. Hendelsen er omklassifisert til fraværsskade.

18. mars
Equinor
Martin Linge A
Hendelsen inntraff under forflytning på stillas oppå tak på kompressormodul på øvre messanindekk (P60). Den involverte bar på en rull med sveiseduk (ca 7 kg). Umiddelbart etter en vridning av overkroppen opplevde han sterke smerter i ryggen og la seg ned. Kollega varslet kontrollrom over radio og beredskapsressurser ble tilkalt. Personen ble gitt smertestillende (morfin) av sykepleier om bord og sendt til land med SAR for videre oppfølging.

18. mars
Equinor
Gullfaks A
I forbindelse med arbeid på en brannmonitor lakk det ut ca 700 liter skumkonsentrat RF3 på dekk pga feil ved en avstengningsventil. Dette gikk videre til plattformens dreneringssystem, som igjen vil medføre til at kjemikalet går til sjø.

19. mars
Aker BP
Skarv FPSO
During cargo operations alongside starboard side of Skarv FPSO the vessel (Viking Lady) got problems with keeping DP position. Lack of DP reference quality caused the vessel stern to move closer to Skarv. When master noticed that Viking Lady was getting close to Skarv he switched over to manual control. At the closest point Viking Lady was approximately 5-8 meters from Skarv.

20. mars
ConocoPhillips
Eldfisk 2/7 Bravo
Under rivning av stillas midt på brolinjen ramlet en stillasplank til sjøen. Stillasplanken veide 5,5 kg, fallhøyde til sjø 17 m, noe som gir en fallenergi på 920 J. Det er aldri båttrafikk i dette området.

20. mars
Okea
Draugen
Injured person (IP) kuttet seg i fingeren i forbindelse med matlaging i byssen. IP sendes til sjekk på land via vanlig rutehelikopter. Mulig fraværsskade.