Får alle sine «norske» rigger på kontrakt – ansetter over 100
Glenn Stangeland
30. januar 2019
Får alle sine «norske» rigger på kontrakt – ansetter over 100
Glenn Stangeland
30. januar 2019

Etter noen tunge år med kontraktstørke, nedbemanninger og langt mellom anbudene, har Rowan nå sikret kontrakter for alle sine tre «norske» rigger.

  • Rowan Viking ligger til femårsklassing i Dundee og forberedes for brønn nummer to i MOL sin letekampanje på Mandalhøgda. Boringen vil etter planen ta mellom 130 og 150 dager.
  • Rowan Stavanger er i arbeid på Yme frem til midten av mars og skal deretter klargjøres for kontrakt med Equinor på Gudrun. Første avrop i avtalen er på sju måneder, men Equinor har opsjoner som potensielt kan holde riggen i aktivitet i fem år.
  • Rowan Norway returnerer til norsk sokkel fra Tyrkia i april/mai og skal rett på kontrakt med ConocoPhillips på Ekofisk. Avtalen er på syv måneder, men den omfatter også opsjoner på totalt 13 måneder.

– Å få alle riggene tilbake på norsk sokkel, har vært et mål for oss lenge. Å få innpass hos Equinor, betyr mye, og det gleder oss at ConocoPhillips velger å komme tilbake til oss, sier Olav Gustad, som er rig manager i Rowan Norge Ltd.

Ansetter over 100 nye

Og nye kontrakter betyr også nye medarbeidere.

Per i dag har Rowan Norge planer om i overkant av 100 nyansettelser, både offshore og på land.

– Vi må gjenoppbygge store deler av organisasjonen. Det er selvsagt krevende, men samtidig gir det oss en ny giv. Det er mye gøyere for alle å bygge opp enn å bygge ned virksomheten, sier HR-direktør Louise Michalsen i Rowan Norge.

Selv om flere rigger er kommet i drift på norsk sokkel, opplever selskapet at det fortsatt er god tilgang på dyktige medarbeidere.

– Overraskende god tilgang, faktisk. Noen selskaper har problemer med å få riggene sine ut av opplag, mens andre har vært gjennom større sammenslåinger. Alle disse tingene skaper bevegelse i markedet og gjør det mulig for oss å rekruttere svært kvalifisert personell, sier Michalsen.

Hun opplyser at selskapet ikke vil rekruttere et helt nytt crew utelukkende til Rowan Norway når riggen kommer tilbake til Norge, men heller fordele de nyansatte og de erfarne Rowan-ansatte på de tre riggene.

Forbereder fusjon
Samtidig forberedes den foreslåtte sammenslåingen av Ensco og Rowan som vil gjøre det fusjonerte selskapet til et enormt riggselskap med en flåte på 82 rigger bestående av flytere , jack up-er og boreskip.

Ensco har per i dag ingen aktivitet i Norge, og Rowans norske kontor har derfor få praktiske utfordringer med selve sammenslåingen.

– Har dere ambisjoner om ytterligere vekst på norsk sokkel?

– Vekst er alltid et mål dersom markedet legger til rette for det.