Fiskebåt på kollisjonskurs og flere bruddskader – uhellene i uke 7
Glenn Stangeland
2. april 2019
Foto: Aker BP
Fiskebåt på kollisjonskurs og flere bruddskader – uhellene i uke 7
Glenn Stangeland
2. april 2019

Aker BP
Hod/Valhall/Maersk Interceptor
9. februar
Engelsk fiskebåt (Amadeus, 7 mann om bord, 258 tonn dødvekt) mistet motorkraft og drev i retning Maersk Interceptor og senere Hod. AkerBP 2. linje beredskap mobilisert. Stril Mermaid og Skandi Marøy sendt til fiskefartøy for å få trosse ombord/sikre at fiskefartøy ikke driftet inn i sikkerhetssone og ytterligere truet innretningen(e). Det lyktes å få trosse om bord idet fartøyene nærmet seg riggen, men slepet røyk like etter. Maersk Interceptor mottok første varsel kl. 1325. Pågående wireline-operasjon ble stoppet 1415, trakk seg ut og sikret brønnen. Full mønstring på Maersk Interceptor kl. 1620 og fram til kl. 1710. Fiskefartøyet passerte 0,35 nm nord for riggen. Situasjonen på riggen normalisert kl. 17:25. Etter å ha passert Maersk Interceptor driftet fiskefartøyet retning mot Hod. Like etter fikk Skandi Marøy etablert slep og trakk fiskefartøyet nordøstover og i god klaring fra Hod. Kjent info om fiskefartøyet; Navn: Amadeus. IMO: 9040675. Callsign: MQNV9. Eier: Trevor Barlett. Sjøfartsdirektoratet kontaktet med anmodning om å framskaffe kontaktdata på eier/reder. Ingen info i deres databaser, men ville sjekke videre.

Equinor
Åsgard A
8. februar
Hendelsen skjedde under en kran operasjon. Krankulen skulle legges i en krybbe som er tilpasset formålet. Dekksarbeideren skulle bremse bevegelsen i kulen for å styre den på plass i krybben, og fikk fingeren i klem mellom krankulen og rekkverk til krybbe. Vedkommende ble behandlet om bord  og sendt i land for videre undersøkelse på sykehuset. Det er brudd i lillefingeren.

Vår Energi
Jotun A
2. februar
Ved en rutinemessig sjekkrunde ble det oppdaget en gasslukt av operatøren. Det ble avdekket at en sikkerhetsventil på styrbord slopptank lakk (PVV = trykk-vakum ventil slipper overtrykk til sikkert område). Trykket i slopptanken ble verifisert til å være innenfor de normale operasjonelle trykkvariasjonene. Ventilen ble isolert og erstattet med en ny. Utslippsmengden er foreløpig ikke kvantifisert da utslippsrate og varighet er ukjent. Et arbeid er igangsatt for å vurdere lekkasjeraten og potensialet i hendelsen.

ConocoPhillips
Ekofisk 2/4X
11. februar
Et tagskilt tilhørende kran ble funnet på gangbro. Falltidspunkt, ukjent. Vekt på fallende gjenstand er 0,21 kg, fallhøyde 40 m.

Esso Norge
Slagen
5. februar
1,5m2 kapslingsplate har falt fra ca. 25 meter i T-109. Ingen skade, oppdaget platen i ettertid.

Wellesley
Songesand/Transocean Arctic
11. februar
At 1230 11.february 2019, the IP (3rd party Halliburton Cementer) was performing a planned task, installing a divider plate in the cement tub, using a 1/2” drive socket spanner fitted to a ratchet wrench.During the final tightening operation, while pulling the socket wrench towards himself, the socket slipped off the bolt. The momentum caused the socket and spanner to continue moving, resulting in the socket striking the IP in the mouth, hitting his upper lip, upper front right tooth, and chipping a piece off the affected tooth. The IP immediately reported the incident to Rig Management, and reported to the rig medic for evaluation. The IP was sent ashore the same day for further expert dental examination. No medication has been administered by the rig medic. IP returned to the rig today (Feb 12th) after dental examination onshore.

Wellesley
Songesand/Transocean Arctic
13. februar
At 0815 hrs a single smoke alarm in the rig’s port forward column tank pump room was triggered and noted on the bridge. Two personnel were working in the vicinity of the pump room, performing unrelated inspection duties. They were contacted by the bridge by radio and requested to investigate the source of the alarm. They confirmed the presence of smoke and were instructed to evacuate the area. The OIM was on the bridge at the time and immediately sent the rig to muster. The rig Emergency Management Team assembled on the bridge. The Radio Operator notified JRCC at Sola Stavanger, Transocean Level 2 ERM and the standby vessel Kongsborg. The DSV notified the Wellesley Level 2 ERM. Meanwhile power to the port forward column tank pump room was isolated from the bridge and the rig’s first response fire team mobilized to the scene. At 0827 hrs full POB control was confirmed at muster stations and the bridge. The on-scene fire team reported significant levels of smoke in the port forward column but no fire. The fire team identified mud transfer pump #4 as the source of the smoke. After confirmation by the team that there was no source of fire, ventilation of the column was started to reduce the smoke levels. This allowed the fire team to check the pump room thoroughly and confirm no further sources of potential danger. At 0859 hrs the OIM stood down all personnel on board from muster stations. At 0900 hrs the JRCC, Transocean Level 2 ERM, the standby vessel and Wellesley Level 2 ERM were informed that the emergency was over.

Equinor
Huldra
14. februar
Kl 20:15 14.02.19: IP: Steg ned fra lavt stillas plattform. Han fikk all belastning på en fot. Dette resulterte i vridning på ankel. Kollega: Var på veg opp på stillas. Han skulle assistere med arb. på flenser. Han hørte IP utrykke smerte. Han gikk opp trappa og så til han. Han fikk bekreftet at det var skade på ankel / fot. Tok videre kontakt med sykepleier. Kollega og sykepleier fikk hjulpet IP ned fra stillas og inn til hospital. Lege ble kontaktet og det ble bestemt at IP skulle i land med SAR for røntgen. SAR hentet IP kl 21:30. Etter sjekk på sykehus i Bergen ble omfanget av skaden vurdert slik at IP skrevet ut 15.02. IP kan ikke returnere til arbeid offshore og det vil bli registrert som fraværsskade.

Equinor
Gullfaks B

14. februar
I forbindelse med overflatevedlikehold arbeidet en person liggende på en kabelgate under et datagulv. Vedkommende gjennomførte arbeidsoperasjonen gjennom to arbeidsdager. Personen kjente tiltakende smerte i brystet og gikk til sykepleier kl 11:15, den 14.02.19. Fagansvarlig lege ble kontaktet og det ble konkludert med at personen har mulig brist eller brudd i ett ribbebein. Det er vurdert at dette kan ha oppstått grunnet ensidig trykk mot ribbebeinet i forbindelse med arbeidsoperasjonen. Personen ble sendt i land med ordinært helikopter kl 16:00 og skal til røntgen den 15.02.19.