Flytter West Elara til Eldfisk for å bore 16 brønner
John Økland
17. desember 2018
Foto: Seadrill
Flytter West Elara til Eldfisk for å bore 16 brønner
John Økland
17. desember 2018

ConocoPhillips vil flytte West Elara fra Ekofisk 2/4 VC, for å bore de resterende produksjons- og injeksjonsbrønnene på Eldfisk 2/7 S.

Det er nå boret 24 av de 40 brønnene på Eldfisk og West Elara får dermed et program på 16 brønner.

De fem første brønnene ble boret i 2013 og 2014 med Maersk Gallant, etter at jacket var installert. Så boret Maersk Innovator 19 brønner før den gikk av kontrakt i sommer.

Planen er nå at West Elara flyttes i første halvdel av 2019, januar, slik det ser ut nå. Men West Elaras pågående boreprogram kan bli endret slik at oppstart blir senere. Været spiller selvsagt også inn på når den kan begynne på Eldfisk.