Forbrenning, lekkasjer og tråler som satt fast i bunnramme – uhell i uke 20
Glenn Stangeland
12. juli 2019
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Forbrenning, lekkasjer og tråler som satt fast i bunnramme – uhell i uke 20
Glenn Stangeland
12. juli 2019

10. mai
Equinor
Troll C
Døgnprøve av oljeholdig vann viste siste døgn en gjennomsnittlig oljekonsentrasjon i utslippsvann > 50 mg/l. Mengden olje i konsentrasjonen som overskrider 30 mg/l er estimert til 1694 kg. Feilkilden er funnet og knyttes til en brønn. Brønnen er nedstengt og oljekonsentrasjonen i utslippsvannet er nå innenfor akseptable grenser.

12. mai
Aker BP
Skarv
Under start av løft av MOB båt fra sjø ifm trening ble MOB båt truffet av sjø/bølger som førte til bevegelse i båten. En av mannskapet falt og fikk et slag mot brystkasse fra båt. Etter medisinsk sjekk hos sykepleier/vaktlege uten at det ble funnet synlige skader, ble det besluttet å sende personen til land med SAR for videre behandling/observasjon på sykehus.

11. mai
Equinor
Martin Linge
I forbindelse med en sveiseoperasjon fikk en person strømgjennomgang fra hånd til hånd da han skulle fest jordingskabelen. Strømgjennomgangen var kortvarig < 0,5 sek, og har maximalt vært 50 VDC. Vedkommende gikk selv til sykepleier og det ble besluttet å sende vedkommende inn til land med SAR for rutinemessig observasjon. Personen ble frigitt fra legevakt samme kveld. Det er ikke funnet noe feil på sveiseapparatur.

1. mai
Equinor
Snorre A
Sparket fot på underside av trinn til leider, merket ikke stort første døgnet. Gikk til sykepleier etter 2 døgn, sykepleier anbefalte i samråd med vaktlege og sende person i land for sjekk av fot. Det viste seg at en sene i vrist var forslått og person ble sykemeldt etter kontrollen på sykehuset.

12. mai
Aker BP
Scarabeo 8
The roughneck was lifting the PS 21 slips in the AUX. When the slips were lifted clear approx. 30 cm of the drill floor it was noticed that movement made it swing, so it was decided to lower it down to stop the movement. When it was lowered down the roughneck’s foot was under the slips, the slips rested on the tracks for the Hydratong, resulting in clearance between Slips and the floor. The slips were immediately hoisted, so the foot was free. The IP was treated to cool down the foot in the hospital and after consulting with Doctor it was decided to send the IP to shore on next regular flight, to check the foot in the hospital (X-ray)

14. mai
Equinor
West Hercules
Kl. 06:28 utløstes gassalarm til inntak for luft til maskinrom 3. Mønstret personell ihht rutiner, samt varslet ihht rutiner. Sendte inn alarmreaksjonslag for sjekk av gass, ingen påvist gass ved måling. Kl 06:51 ble tilstanden normalisert. Ved hendelsen ble også følgende vurdert: Det måtte være en målefeil i gassmåler pga at rigg ikke er koplet tilbake til brønn med stigerør, det var boret pilothull uten påvising av HC samt at været ville ha blåst bort en eventuell gass under riggen.

9. mai
Equinor
Åsgard C
Arbeidstaker snublet i dørkarm/trinn ved utgang av  dekkshus. Skadet venstre arm og gitt nødvendig førstehjelp om bord. Oljelege kontaktet for videre oppfølging om bord og konstaterte forslått arm med mulighet for brudd. Smertestillende medikamenter gitt etter anvisning fra oljelegen. Oljelegen vurderte situasjon dit hen at personen kunne være om bord til planlagt hjemreise neste dag. Personen var på røntgen i.h.h.v. Kristiansund og Haugesund hvor det ble konstatert brudd i spolebeinet i venstre arm. Person blir videre følgt opp av rederiet.

14. mai
Equinor
Statfjord C
Tråler satt fast trål i bunnramme. Bunnramme var ikke i drift, og brønnene var midlertidig stengt og plugget. Brønnene på denne rammen er vanninjeksjonsbrønner. Trål ligger nå på havbunn.

13. mai
Equinor
Martin Linge
På grunn av varmgang i en 24 VDC strømforsyning i kontrollrom ble det utløst en singel votering tidligdeteksjonrsalarm i kontrollpanel. Sjekk og rapporter ble iverksatt, og det ble observert en tynn røyksøyle fra enheten. Strømtilførsel ble umiddelbart avslått, og komponenten ble skiftet ut. Beredskapsorganisasjonen ble ikke mobilisert. Det var ingen synlig skade på komponenten, men denne er sendt til leverandør for undersøkelse.

15. mai
Equinor
Martin Linge
I forbindelse med varmt arbeid og bruk av kullstift fikk operatøren en 2.grads forbrenning på venstre underarm. Vedkommende oppsøkte selv sykepleier for behandling og ble så satt til alternativt arbeid. Personen ble sendt inn til lege i dag for kontroll med ordinært rutehelikopter.

15. mai
Equinor
Statfjord A
I fbm med lasting av olje via OLS-A ble det observert olje på sjø av vakt på baug av tankskip. Lasting ble avsluttet, det ble meldt om at mengde olje på sjø avtok. Oljemengde er ikke kjent, beredskapsfartøy søker etter oljeflak. Beredskap mønstret i tråd med plan.

15. mai
Repsol
Gyda
Under operasjon for å «skidde» boretårn fra vest til øst løsner den ene sideplaten fra skiddejekk. I det sideplaten på jekken løsner rygger operatøren bakover for å unngå å bli truffet. Operatøren faller ned på et annet dekk ca 1,5 m lavere. Sideplaten faller ned på stedet der operatør for kontrollpanel og leder av skidding stod plassert (2 personer). Sideplaten er per nå anslått å veie ca 300 kg. Fallhøyden for sideplaten var på ca 2 meter. På vei ned treffer sidestykket kontrollpanelet. Skadet person ble umiddelbart fulgt til hospital, for undersøkelse av sykepleier. Skaden oppfattes ikke som kritisk. Person ble etter behandling sendt til land med SAR fra Ekofisk. Operasjon ble stoppet umiddelbart og området sperret av. Hendelsen vil bli gransket.

13. mai
Equinor
Gullfaks C
To personer i et arbeidslag jobbet med en planlagt rørutskiftning i forbindelse med revisjonsstans.  Under momenttrekking av en 8» flensekobling (hub) brukte man et hydraulisk trekkeverktøy   Hytorc). Skadd person fikk tuppen av langfingeren i klem. Panelet for operering av hydraulisk trekkeverktøy ble aktivert med høyre hånd samtidig som langfingertupp på egen venstre hånd var plassert mellom hub og verktøy. IP reiste fra GFC med neste rutehelikopter for videre undersøkelse og behandling på land. Personen jobbet med alternativt arbeid påfølgende dag.

15. mai
Equinor
Grane
Vi hadde i går intern lekkasje på oljeeksportkjøler, som har ført til at noe olje har gått til sjø via sjøvannslinje. Estimert til ca. 131 liter olje til sjø. Oljeeksportkjøler ble så innestengt.