Forhandler om fire riggkontrakter
John Økland
5. mars 2019
Forhandler om fire riggkontrakter
John Økland
5. mars 2019

Borr Drilling er i forhandlinger om kontrakter for fire av sine rigger.

Dette gjelder riggene Grid, Gersemi, Saga og Skald.

For Grid og Gersemi har forhandlingene kommet langt med tanke på kontrakter som har oppstart i midten av 2019.

Skaga og Skald kjemper om jobber tidlig 2020.

Det oppgis ikke hvem de forhandler med.

Ifølge en flåteoppdatering har Borr inngått en intensjonsavtale for Prospector 5 i Nordsjøen. Operatør er ikke navngitt.