Gasser opp Draugen med å bygge ut gammelt funn
John Økland
18. februar 2019
Gasser opp Draugen med å bygge ut gammelt funn
John Økland
18. februar 2019

Draugen-operatør OKEA har jaktet med lys og lykte for å kunne forlenge levetiden på feltet. Det har gitt resultater; nå håper de å løfte minst 50 millioner nye fat inn i prosjektet.

Minst 13 nye år

  Vi mener det ligger en stor oppside i å påvise nye ressurser, samt å knytte inn andre funn i nærheten. Det ligger godt til rette for en levetidsforlengelse forbi 2040. Det er er ingen umulighet.

Det sier Ola Borten Moe, COO i OKEA til Petro.no.

OKEA tror de kan klare å forlenge levetiden langt forbi 2027.

Det skal de gjøre gjennom å få opp 30 millioner ekstra fat gjennom økt utvinning, pluss 27 millioner fat i nye funn og prospekter i nærheten.

– Produksjon ikke sannsynlig

Et av disse prosjektene er Hasselmus-funnet, fra 1999. Det alene kan inneholde 14 millioner fat. Ifølge Oljedirektoratets faktasider har Hasselmus-funnet status som at produksjon ikke er sannsynlig. Men om OKEA får det som de vil, ligger det muligheter for å produsere første olje herfra alt i 1. kvartal 2021.

Fem prospekter – to brønner i år

– Det finnes en rekke feltnære muligheter i området, både for vår del – men også andre i andre lisenser i nærheten.

Han trekker frem fem aktuelle prospekter de har i kikkerten, utover Hasselmus-funnet. OKEA har identifisert følgende prospekter: Skumnisse, Springmus, Dansemus, Infill og East flank som potensielle kandidater.

– Vi ønsker å bore to av disse prospektene i år. Det krever beslutning i lisensen, men det er vårt ønske, sier Borten Moe. Rekkefølgen på de fem prospektene er ikke kjent.