Gasslekkasjer, fallende gjenstander og resten av uhellene i uke 50
Glenn Stangeland
6. februar 2019
Foto: Roar Lindefjeld og Bo B. Randulff/Equinor ASA
Gasslekkasjer, fallende gjenstander og resten av uhellene i uke 50
Glenn Stangeland
6. februar 2019

7. desember
Equinor
Mongstad
I dag kl. 05.30 oppsto det en teknisk utfordring i en ventil i koksanlegget på Mongstad med røykutvikling som følge av temperatursvingning og en mindre lekkasje av tungolje i ventilflens. Situasjonen ble overvåket i en periode og beredskapsorganisasjonen mønstret deretter proaktivt i tilfelle eskalering. En avventet med å slippe ytterligere personell inn på anlegget til vi hadde full oversikt og normalisering av situasjonen. Kl. 08.00 ble situasjonen normalisert, og portene inn til anlegget åpnet.

6. desember
Equinor
Aasta Hansteen
Gassturbin til eksportgasskompressor var under nedkjøring etter startforsøk. Som følge av nedkjøringssekvens, så åpner trykkavlastningsventil og slipper gass ut til friluft på plattformens nordside. Det var nordlig vind og dette gjorde at gassen ble ledet gjennom modul P480 og mot sjøvannsreturcaisson. Det er undertrykk i sjøvannsreturcaisson og gass ble derfor sugd inn via vakuumbreakerlinje. I sjøvannsreturcaisson er det montert 1 gass detektor. Denne kom først I høy alarm 50 ppm og etter 2 sekunder kom høy høy på 100ppm. Dette utløste GA og NAS 2.1. Beredskapsorganisasjonen mønstret ihht plan og hendelsen ble raskt avklart.

6. desember
Aker BP
Valhall IP
Person fikk elektrisk støt ved betjening av støpsel på power pack lokalisert på IP rørdekk. Personen kontaktet sykepleier, ble sjekket med EKG og satt under observasjon 06.12, ble deretter sendt i land 07.12 for videre oppfølging. Stikket som var brukt er sikret med 16A og 30 mA jordfeilvern. Jordfeilvern var løst ut. Støt/overslag skyldes vanninntrengning og korrosjon i støpsel. Støpsel ble skiftet, utstyr isolasjonstestet og deretter satt i drift.

8. desember
Aker BP
Ula
I forbindelse montering av tak på vanninjeksjonspumpen til Oda, skulle utførende tekniker bruke en boremaskin som skulle sikres med bruk av en stålskruetvinge. Tvingen, som veide 2 kg, falt ned 4.0 meter og landet på underliggende nivå. Tvingen falt gjennom et hull i sperrenett som var montert som barriere mot fallende gjenstander. Området under var ikke avsperret og det var personell i området.

9. desember
Equinor
Statfjord B
Under arbeid med å tilbakemontere en ventil kom det gass inn i det trykkavlastede segmentet og lakk ut i flensene til ventilen. Gass kom fra trykkavlasting av flowline på en annen brønn via fakkelsystem. Hendelsen førte til gassdeteksjon med påfølgende automatisk NAS 2.0, trykkavlastning og deluge. Mannskap mønstret iht. alarminstruks.

8. desember
Equinor
Statfjord A
Kl 14:22 fikk en ESD 1 med på følgende svikt i elektrisk kraft forsyning og trykkavlastning av prosessanlegg. ESD 1 ble utløst på grunn av feil i et elektronikk kort. Personell ble mønstret i livbåter og POB etablert. Situasjonen var normalisert kl.15:13

8. desember
Equinor
Gullfaks B
Generell alarm ble utløst med tilhørende PA melding. Beredskapsorganisasjonen mønstret og resterende personell gikk til livbåtene. Situasjonen ble raskt sjekket, og det var ingen reel hendelse. Årsak til alarm: Heat detektor i blackstart compressor hood slo inn. Dette skjedde ved frakobling av en midlertidig container som var i bruk for brønntjenester. En feil i Autoronica panel i brann og gass systemet medførte at frakobling av brønntjenester sin midlertidige container, ga signal om brann i blackstart compressor hood. Anlegget ble ikke nedstengt. Situasjonen ble avblåst når alt personell var opptelt (POB kontroll). Kl. 09.17

9. desember
Equinor
Oseberg B
Brannalarm i turbinhus for hovedgenerator A i modul M06 på Oseberg A. I forbindelse med oppstart av hovedgenerator fikk vi inn 2 flammedetektorer i turbinhuset kl.14:58. Generell alarm ble utløst automatisk og alt personell mønstret ihht alarminstruks. C02 ble også automatisk utløst i turbinhuset. Produksjonen ble stengt ned. Det var 244 mennesker om bord da alarmen gikk. Kl. 15:25 kunne vi redegjøre for alt personell, og ingen personer ble skadet ifm hendelsen. Situasjonen ble normalisert kl. 15:40. Årsaken til brannalarmen er foreløpig ukjent, og vil bli undersøkt nærmere.

8. desember
MOL Norge
PL 860/Rowan Viking
Sledge hammer used during rig down of cement head. Personnel working in work basket. Head parted from the shaft and fell to the floor. Head landed inside red zone. No personnel inside the zone at the time. Operation stopped and TOFS conducted. Operation continued. Weight of dropped object=3,6 kg Height= 3,5 m. Joule = 123 No potential for personnel injury, or damage to equipment.

8. desember
Equinor
Åsgard A
En support fra produsert vann rør ble funnet på prosessdekk kl 23.05 prosessoperatør på nattskift. Det var ikke personell i området da gjenstanden falt. Området var ikke avsperret. Gjenstanden er inspisert og det er brudd i sveis, tilsvarende supporter i området er sjekket, ingen avvik finnet. Gjenstanden har falt fra overliggende rørgate i prosessområdet. Vekt på gjenstand 4,75 kg, høyde over dekk 4,7m support traff underliggende bjelke på vei ned, avstand derfra til dekk er 3,25m. Saksbehandling og videre klassifisering er pågående. Synergi no 1563757 – tilløp, er etablert. Ut fra veiledning til klassifisering er potensialet fraværsskade.

10. desember
Equinor
Mongstad

Litt før klokken 08:00 mandag 10. desember oppsto det en lekkasje av flytende petroleumsgass (LPG) A-400 (D-405) på Mongstad. Alt personell er gjort rede for. Det ble foretatt nød avstenging og trykkavlastning av det aktuelle anlegget. Klokken 09:15 ble det meldt at gasslekkasjen er stanset. Faren over signal ble gitt klokka 10:16 Lekkasjen oppstod på et nylig avisolert 1 tomms rør fra beholder D-405 som har et operasjonstrykk på ca 12 barg. Det pågår fortiden  overflatevedlikehold i det aktuelle området. Lekkasjen ble oppdaget av utførende personell som fant is på bakken og at det kom noe ut. Fagansvarlig operatør ble tilkalt, nedkjøring og evakuering ble iverksatt. Årsak til lekkasjen er mest sannsynlig innvendig korrosjon. Lekkasjerate er estimert til ca 0.07 kg/s.

5. desember
Equinor
Snorre B
Litt før klokken 08:00 mandag 10. desember oppsto det en lekkasje av flytende petroleumsgass (LPG) A-400 (D-405) på Mongstad. Alt personell er gjort rede for. Det ble foretatt nød avstenging og trykkavlastning av det aktuelle anlegget. Klokken 09:15 ble det meldt at gasslekkasjen er stanset. Faren over signal ble gitt klokka 10:16 Lekkasjen oppstod på et nylig avisolert 1 tomms rør fra beholder D-405 som har et operasjonstrykk på ca 12 barg. Det pågår fortiden overflatevedlikehold i det aktuelle området. Lekkasjen ble oppdaget av utførende personell som fant is på bakken og at det kom noe ut. Fagansvarlig operatør ble tilkalt, nedkjøring og evakuering ble iverksatt. Årsak til lekkasjen er mest sannsynlig innvendig korrosjon. Lekkasjerate er estimert til ca 0.07 kg/s.

10. desember
Equinor
Heidrun B
På Heidrun B ble det initiert en brannalarm med tilhørende mønstring av personellet om bord. Det ble raskt avklart at det var feil på en manuell brannmelder som utløste alarmen og situasjonen ble normalisert.

11. desember
Equinor
Valemon
En person i område P2 beveger går opp en leider i nærheten av en linjegassdetektor. Vedkommende har en pose av blank plast i baklommen, og denne løser feilaktig ut linjegassdetektoren. En annen linjegassdetektor i samme sone lå i svikt. Til sammen medfører dette aksjonen «bekreftet gasslekkasje» og deluge aktiveres i P området samtidig med at Generell Alarm utløses. Det ble foretatt automatisk nødavstengning og trykkavlasting. Situasjonen ble raskt avklart, og mønstringen avbrutt kl 11.20

11. desember
Equinor
Martin Linge A
Det ble på formiddagen, 11.12.18, observert en metallplate liggende bak en plattform på W30. Ved undersøkelse viste det seg at platen hadde vært montert på en prøvetakingsstasjon på P70 dekk, like under dekkskranen. Det hadde vært meget kraftig vind i dagene før observasjonen. Man antar at vinden har revet løs platen og forårsaket at den falt ned. Denne antakelsen bekreftes av spor på platen. Platen er av rustfritt stål, 40 x 90 cm og veier 5,1 kg. Antatt fallhøyde er ca 35 m. Stedet hvor platen ble funnet er normalt ikke trafikkert/bemannet, men det er like i nærheten av en gangvei. Området benyttes til lagring av stillasmateriell. Ingen personer har observert at platen har falt ned og ingen personer ble truffet.