Han ser ingen grunn til å blande seg inn i Equinors innkjøp
Glenn Stangeland
19. februar 2019
Foto: OED/Scanpix
Han ser ingen grunn til å blande seg inn i Equinors innkjøp
Glenn Stangeland
19. februar 2019

«Meiner statsråden det er ein ubalanse mellom oljeselskap og leverandørindustrien på norsk sokkel og kva kan eventuelt gjerast for å rette opp dette?»

Det skriftlige spørsmålet ble stilt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, og statsråden har nå svart Pollestad.

Begrunnelsen for spørsmålet var at enkelte aktører i leverandørindustrien, spesielt rederier, hevder Equinor presser prisene for hardt.

Rederiforbundet: – Me kan ikkje leva med dagens ekstreme ubalanse

– Flere rederier lever på kanten av stupet. Det er svært underlig å se på mens operatørselskapene opplever bedre dager enn noen gang tidligere, sa administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til petro.no tidligere denne uka.

– Vi har en kjempestor utfordring i hele næringen og opplever en ekstrem ubalanse i verdikjeden.

– Grundig utredet rett før jul

Men Solberg og Pollestad møter liten forståelse hos statsråden:

«Departementet har nylig gjennomgått konkurransesituasjonen på norsk sokkel grundig. Gjennomgangen ble presentert i budsjettproposisjonen for 2019. Konklusjonen var at det ikke var behov for myndighetstiltak. En samlet energi- og miljøkomite, der Senterpartiet er representert, sluttet seg til regjeringens vurderinger, uten merknader, rett før jul», skriver Freiberg i sitt svar.

Må håndtere sin egen overkapasitet

Han identifiserer overkapasitet som hovedutfordringen og legger hovedansvaret på leverandørene, ikke kundene.

«Det er de ulike selskapene i næringen selv som må identifisere og reagere på utviklingstrekk som fører til omstilling og omstrukturering. Det gjelder også for den maritime delen av næringen. Enkelte markeder – som for eksempel offshore forsyningsfartøyfartøy – er globale og fortsatt preget av overkapasitet etter oljeprisfallet i 2014. Mange i denne delen av næringen investerte stort i ny kapasitet før 2014. De globale markedsutsiktene de baserte sine investeringer på slo ikke til. Dette er en forretningsmessig utfordring som de enkelte selskapene er nærmest til å vurdere, og derfor selv må håndtere ut fra sin spesielle situasjon.»

Du kan se hele svaret til Freiberg her!