Her er Equinor sikre på funn – planlegger utbygging før letebrønn er boret
Glenn Stangeland
16. juli 2019
Foto: Equinor
Her er Equinor sikre på funn – planlegger utbygging før letebrønn er boret
Glenn Stangeland
16. juli 2019

Equinor er såpass sikre på å finne hydrokarboner i prospektet Gullfaks Opal Sør at selskapet har søkt om å få sette funnet i produksjon på direkten.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

«Forekomsten er et prospekt med høy funnsannsynlighet og begrenset volum. Dersom funn bekreftes settes forekomsten umiddelbart i produksjon via eksisterende infrastruktur på Gullfaks-feltet», skriver Equinor i en «søknad om godkjenning av oppfylt utredningsplikt».

Equinor opplyser også at det vil bli søkt om fritak fra å levere en utbyggingsplan for forekomsten.

Gullfaks Opal Sør vil etter planen produsere mot Gullfaks A-plattformen i perioden 2019-2024. Prospektet er anslått å inneholde rundt 10 millioner fat oljeekvivalenter.

Brønnen skal etter planen bores av Askeladden innen utgangen av året. Det er estimert en boreperiode på 90 dager.

«For å få bedre økonomi i boreaktiviteten er det viktig å kunne ta flere brønner på samme ramme samtidig. Opal og Opal Sør er derfor planlagt boret etter hverandre for å spare ett flytt. Ett vinterflytt kan utgjøre så mye som 120 millioner kroner. Dette utgjør cirka 1⁄4 av borekostnaden for Opal Sør», ifølge operatøren.

Boreoperasjonen for Opal Sør er fra Q-ramme der det er to ledige slisser.

Kart: Equinor