Jobber med åtte mulige nye prosjekter
Frode Rabbevåg
27. mai 2019
Kvaerner på Stord arbeider nå med en omfattende oppgradering av Njord-plattformen. Neste år skal den være på plass igjen på feltet og i produksjon. Foto: Kvaerner
Jobber med åtte mulige nye prosjekter
Frode Rabbevåg
27. mai 2019

Kristiansund: Område nord i Equinor, som strekker seg fra Kristiansund til Barentshavet, har åtte prosjekt på bordet som kan ende i nye utbygginger dersom de viser seg å være lønnsomme og vinner frem i kampen om investeringsmidler.

Dette forteller leder for områdeutvikling og drift nord i selskapet, Morten Grav.

Wisting kan bli stort

Områdeutvikler Morten Grav i Equinor. Foto: Frode Rabbevåg

– Funnet som kanskje har størst potensial til å bli en stor og selvstendig utbygging er Wisting i Barentshavet. Her er OMV operatør, men er et prosjekt som vi også jobber tett med operatøren på for å se om det kan ende i et utbyggingsprosjekt. Funnet er stort og krever en selvstendig utbygging, sier Grav.

Andre prosjekter som medarbeiderne i Equinor nå ser på mulige utbyggingsløsninger og kostnader på er Ærfugl fase 2, Heidrun Subsea extension, Snøhvit videreutvikling, Aasta Hansteen-området, Halten Øst-Sør og Kristin Sør.

– Når det gjelder Snøhvit er det tre elementer vi arbeider med. Vi ser på muligheter for å hente ut gassen i Askeladd vest, subsea- eller offshorekompresjon for å øke utvinningen fra reservoaret og vi ser på tiltak for å redusere CO2-utslippene, for eksempel ved hjelp av elektrifisering.

Mer gass til Polarled

Aasta Hansteen-området er et annet område det jobbes med. Ønsket er å få mer gass til plattformen og inn i Polarled når platåproduksjonen begynner å falle. Asterix, Gyda/Gullstjerne og Gyda/Balderbrå der det skal bores i år er aktuelle prospekt for en slik løsning.

– Når det gjelder Kristin sør er dette flere mindre funn og prospekt i området fra Kristin og sørover som kan være aktuelle for utbygging. Halten øst-sør er også en slik områdeutvikling av flere små funn som kan være aktuell, forteller Morten Grav.

Han sier at Equinor i fjor boret 28 letebrønner i område nord i fjor, øker til 29 dette året og regner med lignende antall også neste år.

Lager 2020-liste

– Vi arbeider med å sette opp en liste for 2020 nå, og blant annet i Barentshavet borer vi i år og neste år på flere spennende prospekter der det ikke finnes infrastruktur og der det må bli selvstendige utbygginger om det blir funn. Dette gjelder blant annet Mist, Gjøkåsen, Sputnik og Korpfjell. I Norskehavet utenfor Midt-Norge er det stort sett snakk om leting på prospekter der det kan bli tie-in løsninger til eksisterende plattformer. Vi borer sju brønner i dette området i år, blant annet Gina/Gry, Snadd outer outer og Lanterna der det kan bli slike tie-in løsninger om funnene er store nok, sier Morten Grav.

Equinor sin organisasjon for område nord har ellers hendene fulle med flere prosjekter som er vedtatt og i arbeid. Johan Castberg, Askeladd, Trestakk, Aasta Hansteen, Hyme og Bauge og Njord Future er de viktigste der det både er nye store utbygginger, innhenting av ekstra ressurser og utvidet levetid for produksjonsanleggene

Njord Future

– I den siste kategorien er Njord Future et stort prosjekt der vi nå investerer 20 milliarder kroner i oppgraderingen av plattform og lagerskip. Her blir det høy offshoreaktivitet med blant annet oppkobling til Fenja det kommende året og planlagt restart for feltet i 4. kvartal 2020. Vi er i rute både når det gjelder tid og kostnader, sier Morten Grav.