Armbrudd etter fall – her er ukens uhell
John Økland
7. januar 2019
Foto: Equinor
Armbrudd etter fall – her er ukens uhell
John Økland
7. januar 2019

Equinor ASA
Felt: Troll
Innretning/Landanlegg:
Troll B
09.10.2018

Under utførelse av korrektivt vedlikehold på ventil i skumvæskesystemet oppstod det en eksterne lekkasje fra ventilen. Ventilen er lokalisert utendørs på nedre dekk og skumvæsken gikk da til sjø. Utslippet er estimert til ca 7m3 skumvæske. Skumvæsken er av typen: Solberg RE-HEALINGTM RF1, 1% Foam.

Equinor
Felt: Snorre
Innretning/Landanlegg:
Snorre A
28.10.18

Hendelse på boredekk. Krok til vinsj var parkert med stropp til struktur. Person kom uforvarende borti hendel til vinsj som medførte at vinsj ble strammet opp og stropp røk. Vinsjkrok med forløper for ca. seks meter opp i luften og ble hengende igjen i hydraulikkslanger til annet utstyr. Dette hindret retur mot dekk og forårsaket
dermed ingen skader på utstyr og personell. Området var avsperret. Personell involvert i operasjoner på boredekk innenfor sperring.

AS Norske Shell
Felt: Draugen
Innretning/Landanlegg:
Draugen
28.10.18

I forbindelse med produksjonsoppstart etter vedlikeholdsstans fikk vi utfall av kraftturbinene. Det ble
gitt generell plattformalarm og personell mønstret ihht beredskapsplan. Situasjon ble raskt normalisert
etter oppstart av kraftforsyning og etablering av brannvannsforsyning.

AS Norske Shell
Felt: Draugen
Innretning/Landanlegg:
Draugen
26.09.18

Under dårlig vær med høy vindstyrke løsnet en kapslingplate helt i toppen av eksosstakken til turbin B. Platen falt i sjøen. Vekten er estimert til ca. 7-8 kg. Værdekket var allerede sperret av iht. prosedyre grunnet stormvarsel.

Lundin Norway AS
Felt: 6307/1-1 S
Innretning/Landanlegg:
Leiv Eiriksson
29.10.2018

230/400 V kabinett ble sjekket visuelt som del av forberedelse til jobb. Til dette ble det benyttet en lommelykt. Under inspeksjon kom et metallklips på lommelykten i kontakt med strømførende komponent i kabinettet. Dette
forårsaket trolig en kortslutning der varme medførte en førstegrads forbrenningsskade på høyre hånd. Vedkommende fikk ikke støt (ingen strømgjennomgang) og var ikke i direkte kontakt med den strømførende komponenten. Vedkommende startet øyeblikkelig nedkjøling av skaden og gikk til sykepleier for behandling. Vaktlege ble konsultert. Vedkommende er tilbake i jobb og skaden er klassifisert som førstehjelpsskade.

Equinor
Felt: Oseberg Vestflanken
Innretning/Landanlegg:
Askepott / OSH
30.10.18

GA ble utløst på riggen og alt personell mønstret ihht. instruks. Full POB var etablert etter 9 min. Alarm ble utløst av HC sensor i shaker rom. Brønn ble stengt inn og sjekket for trykkoppbygging og videre ble det gjort en strømningssjekk på trip tank, begge med negativt resultat. Sirkulerte bunn opp for å sjekke for gass, før
boreoperasjonen fortsatte som normalt.

TOTAL E&P Norge AS
Field: 6406/6-6S
Installation/onshore facility:
Scarabeo 8
28.10.2018

Following a test of the deluge system, a leak of a damaged hydrant outlet led to a salted water accumulation (estimated to an order of magnitude of the cubic meter) behind the watertight door leading out onto the helideck pass way. When the pneumatic door was activated by the Platform Manager, water immediately poured into the accommodation. The water entered the C-deck in the accommodation (estimated 2 cm level height) where it was manually directed down each stairway. Electrical equipment was unplugged as a precaution. In the meanwhile, the technical team isolated the affected hydrant using fire main isolation valve. No equipment damage was reported. Post checks for electrical department involves the cleaning of contacts with fresh water and will continue to be monitored.

Gassco
Felt : NA
Innretning : Nyhamna
07.09.2018

Stillasspir falt ned i avsperret område under demontering av stillas. Vekt 3,5kg og fallhøyde 5,5 m.
Ingen personskade. Hendelsen er under granskning i regi av Shell. Basert på informasjon fra granskningen at det var to stillasarbeidere i arbeidslaget som befant seg på bakkenivå under hendelsen, samt at stillasspir falt ned i trapp/gangbane dog innenfor sperring, klassifiseres denne som en kritisk hendelse rød nivå 2 basert på potensialet for en alvorlig fraværsskade.

Equinor Mongstad
Felt:
Innretning/Landanlegg:
Raffineri
31.10.2018

En person holdt på med ned spyling av jobbpakke før riving av stillas, da personen gled på en kabelgate som han sto på, ca. 0,6 m over stillasplatting. Personen holdt seg oppå to rør med hendene da han gled og fikk høyre arm ned mellom to rør slik at hånden ble hengende fast og armen ble skadet. Personen gikk for egen hjelp ned på bakken med støtte fra arbeidskollega der de møtte beredskapspersonell som transporterte vedkommende til bedriftshelsetjenesten. Det ble påvist brudd i overarm. Personen ble transportert videre til legevakt for behandling.