Krisen åpnet nye dører for CSUB, og nå renner ordrene inn
Thomas Bergstøl
12. august 2019
Foto: Thomas Bergstøl
Krisen åpnet nye dører for CSUB, og nå renner ordrene inn
Thomas Bergstøl
12. august 2019

Med opp mot 160 millioner kroner i ordreinngang siden årsskiftet, har komposittleverandøren CSUB levert sin sterkeste periode noensinne.

– Ordreinngangen vår de siste månedene og på våren har vært vår beste noen gang. Vi ser svært positivt på aktivitetsnivået vårt og framtidsutsiktene våre, både innen olje og gass, men også nye markeder, forteller Jon Inge Brattekås, SVP Market and Technology.

Selskapet ble etablert i 2003 med mål om å bli en leverandør til distriktets mange anerkjente båtprodusenter. Horisonten ble raskt utvidet til olje- og gassmarkedet, og i dag har CSUB utviklet en særlig sterk posisjon som produsent av kompositt-konstruksjoner for beskyttelse og understøttelse innen subsea-markedet.

– Nylig leverte vi et nytt og egenutviklet produkt innen brønnhodebeskyttelse, som allerede har gitt solid respons i markedet. Her forventer vi også ytterligere vekst fremover. Innen nye brønnløsninger har vi også hatt et eget forskningssamarbeid med Equinor, hvor vi har deltatt i utviklingen av et skjoldprodukt kalt Bauge. Innen akvakultur har vi også fått formelle godkjenninger av teknologien vår som gir oss en styrket posisjon i dette segmentet, utdyper Brattekås.

Krise gav nye muligheter

Han mener nedturen bransjen har gjennomlevd de siste årene også har gitt dem muligheter.

– Jeg mener nedturen har bidratt til et forsterket fokus på kostnader i bransjen. Siden produktene våre er billigere enn tradisjonelle konstruksjonsprodukter av stål og betong møter vi i dag en helt annen innstilling i markedet enn vi gjorde før, siden et av våre fremste konkurransefortrinn er pris – selvfølgelig sammen med kvalitet og levedyktighet, forklarer han.

CEO Anders Holm stemmer i, og trekker samtidig frem hvordan økende aksept for komposittstrukturer har gitt dem mulighet til å levere nye produkter og strukturer.

– Et eksempel på dette er fundamentering av rørledninger og undervannsstrukturer på løs havbunn, hvor vi har funnet et betydelig marked de siste årene, sier han.

– Både for installasjon og understøttelse er det en fordel at komposittstrukturer har lav egenvekt sammenlignet med tradisjonelle stål og betongkonstruksjoner.

Klassereise som selskap

Fra en grå tilstedeværelse som fabrikasjonsbedrift, definerer selskapet seg idag som et komplett teknologiselskap med egne produkter og løsninger. Den spennende utviklingen har gitt økt anerkjennelse, noe som blant annet har ført til lettere rekruttering av riktig kompetanse og arbeidskraft.

Selskapet har også siden 2014 gjennomført et strategisk fokus på internasjonal tilstedeværelse, og befinner seg idag i markeder som Sørøst-Asia, USA og Afrika, hvor sistnevnte var det største olje- og gassmarkedet for selskapet i 2018.

– Ekspansjonen internasjonalt har vært avgjørende for utviklingen vår. Her har vi fått betalt for at vi har opparbeidet oss solide kunder fra Nordsjøbassenget, som vi så har reist videre med ut i verden – samtidig som vi har vært flinke til å bygge opp eget markedsapparat, sier Holm.

Selv om han har tro på oljebransjen også i fremtiden, trekker Holm særlig frem akvakultur og fornybar som de viktigste satsingsområdene for selskapet i årene som kommer.

– Målet vårt er å bli en bransjeuavhengig aktør som kan levere til alle markeder som krever bærekraftige konstruksjoner.

– I løpet av de siste to årene har vi doblet engineering- og prosjektgjennomføringskapasiteten vår. Dette betyr at vi leverer mer komplette og mer avanserte prosjekter enn tidligere, og fungerer som ekstern engineering-avdeling for kundene våre. Vi bruker betydelige midler på forskning og utvikling, så vi bygger for fremtiden, avslutter han.