Brønnhendelser, black-out og resten av uhellene i uke 1
Glenn Stangeland
16. februar 2019
Foto: Petroleumstilsynet
Brønnhendelser, black-out og resten av uhellene i uke 1
Glenn Stangeland
16. februar 2019

26. desember
Equinor
Bergand/Deepsea Bergen
While drilling ….. hole at …. m a sudden increase in gas readings to ….. in mud was observed. Well was flow checked static for 10 min. Circulated 5 min and got ….. gas in mud. Flow checked again (as a dummy connection), well static. Circulated well with 600 lpm and ….. in mud. Observed gas readings increased to ….. gas in mud. When BU was at ….. m, Flow checked well static 10 min. Shut in well with UAP and circulated BU with returns through choke and Poorboy degasser. Max ….. gas on first BU and max ….. at BU from previous dummy connection. Continued to circulate until gas in returns. Raised MW from ….. (gas in returns dropped to ….. ). Flow checked through open choke while raising MW in Riser to ….. sg. Observed slight gain of ….. /10 min through open choke and closed choke after total of ….. ltr gain in 90 min. SICP increased to 8 bar. After 6 hrs SICP had increased to max 18 bar (while boosting and raising MW in Riser and shaker pits to ….. sg). Circulated BU with “Drillers Method” pumping ….. sg mud and took returns through choke and Poorboy to check for more gas. Gas decreased to 2% on BU. Flow check and observed slight flow decreasing to static for 90 min. Total gain, ….. ltr. Opened BOP and flow checked well static. Circulated and conditioned mud through riser. Observed gas peak of max ….. at BU. Gas decreased to ….. . Raised MW to ….. sg and flow checked well static up riser. Raised MW to ….. sg and resumed normal operation. (Deler av teksten er sladdet i dokumentet petro.no har fått innsyn i.)

28. desember
Equinor
Martin Linge A
GA ble utløst kl.1705 ved at sikkerhetssystemet fikk total kommunikasjonssvikt og gikk i sikker tilstand. Kommunikasjonssvikten oppstod som følge av pågående ferdigstillelse og testing. Mannskap mønstret i henhold til instruks og det ble raskt avklart at det ikke var en beredskapssituasjon. I forbindelse med normalisering oppstod det utfordringer med å få spenningssatt boligmodul og hjelpesystemer. Situasjonen ble normalisert kl.2100.

30. desember
Aker BP
Ula
Uforutsett nedstengning av turbiner førte til blackout på Ula. Beredskaps senter ble mobilisert og alt personell mønstret iht. alarminstruks. Årsaken til blackout var vedlikehold på annet utstyr som feilet og medførte stans av turbiner. Strøm var tilbake kl 12:42 og situasjonen normalisert.

2. januar
Equinor
West Hercules
En feil på delugeventil på livbåtstasjon forut utløste generell alarm. På PA melding ble personell, uten beredskapsoppgaver, bedt om å mønstre på alternativ mønstring stasjon inne i boligmodul. Før POB ble fulltallig så ble feil funnet og mønstring kansellert.

11. desember
Total
Jasper/Scarabeo 8
On December 11th at 6.00 am, during ….. BHA short trip for trip gas circulation through choke, ….. BHA got stuck at ….. Differential sticking is suspected due to no rotation, no movement up nor down, but normal circulation possible. Jar attempts to get free were unsuccessful and the jar became finally ineffective after ….. hours of jarring up and down. Reducing the well hydrostatic by displacing riser to lighter fluid was also unsuccessful. The decision to run WL severing tools was made on December 13th. After ….. unsuccessful explosives runs, a Free Point Indicator Tool indicated that the free point was shallower than expected at around ….. leaving the whole ….. BHA stuck in front of Ile reservoir. Due to this, it was decided to leave the BHA, containing radioactive sources, in the well and plug back the open hole. Drill pipe was eventually cut at ….. on December 21st at 12.00 pm. First abandonment plug with red cement was immediately spotted from ….. and tagged at ….. (Deler av teksten er sladdet i dokumentet petro.no har fått innsyn i.)

24. desember
Equinor
Johan Sverdrup/Haven
Hendelse i oppvaskrom i tilknytning til bysse/messe med røyk og noe ild fra termostat til romtemperatur med følgende hendelsesutvikling og håndtering: 06:44: Catering medarbeider oppdager røyk/flamme fra termostat for romtemperatur på veggen i oppvaskrom. 06:44 Vanntåke håndslukker tas i bruk for å slukke brannen, men flammene vedvarer. 06:44 Kontrollrom varsles pr telefon om branntilløp, brannlag 2 sendes for «sjekk og rapporter». 06:45: Manuell brannmelder trykkes inn, generell alarm aktiveres, mønstring av beredskapsorganisasjon iverksettes. 06.46: Flammene fortsetter; termostat slåes løs og kjøles på innsiden med manuell brannslukke apparat. 06.48: Flammene slukkes, mønstring avblåses. 06.51: Elektriker på stedet for å isolere termostat. Saken behandes videre som Synergisak ihht OSM prosedyrer.

2. januar
Equinor
Kristin
Det ble funnet en takluke på en gangvei lokalisert på plattformens nordøstre side, natt til 02.01.19. Takluken har blåst ned fra toppen av en nærliggende modul. Modulen ble installert på Kristin i 2016. Takluken har hatt en fallhøyde på ca. 4 meter og veier 11.5 kg. Dette utgjør følgelig ca. 450 J i potensiell fallenergi. Takluken var festet på fire punkter i tillegg med 2 sikringsvaiere. Festeanordningen har løsnet, samtidig som sikringsvaier har røket. Det var ikke personell i området Det blåste vind med orkan styrke fra nord den natten luken høyst sannsynlig har løsnet. Dette antas å være hendelsens utløsende årsak. Hendelsens personskadepotensiale vil bli vurdert for å fastsette klassifisering. Som et strakstiltak vil luker med lignende festeanordninger gås opp og sikres forsvarlig.

3. januar
Wintershall
Marisko/Transocean Spitsbergen
Ved demontering av casing tong på boredekk etter å ha kjørt 7″ liner, brakk en hydraulisk kobling på casing tong (210 bar system). Den hydrauliske slangen og koplingen treffer en person i brystet. Person ble sendt til undersøkelse på sykestua. Vedkommende blir sendt i land med første transporthelikopter.

3. januar
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4X
I forbindelse med daglig inspeksjonsrunde i kranen observerte kranfører at vindmåler lå på gangvei (plattform) i kranens A-ramme. Denne har trolig skrudd seg ut og falt ned fra mast på kran. Vekt; 1.5 kg, fallhøyde 3 meter, fallenergi 45 Joule.